TTB’nin Afyon Ziyaretini Magazinleştirme Girişimlerine Karşı Açıklama

Türkiye Tiyatrolar Birliği’nin Afyon’da belediye tiyatrosunda yaşanan olumsuz gelişmeleri üzerine bilgilenmek ve ne yapılabileceğini tartışmaya açmak üzere gerçekleştirdiği ziyaret, çeşitli tiyatro forum ya da site ortamlarında magazin ve dedikodu düzeyinde, hatta onun da gerisinde “yorumların” konusu olmuştur. Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu’nun (AKBŞT) nasıl yapılandırıldığı, evrimi içinde nasıl bir iç kargaşaya sürüklendiği ve TTB’nin gerçekleştirdiği ziyaretin / yapılan görüşmelerin içeriği göz önüne alınmadan, ciddiyetten ve bilgiden yoksun yaklaşımlar üretilmektedir.

TTB’nin yaptığı kısa süreli araştırma, AKBŞT’nin tamamen belediye yönetimine bağımlı, demokratik ve özerk bir tiyatro anlayışına zıt bir çerçeve içinde yapılandırıldığını göstermektedir. Buna ek olarak, tiyatro içinde bir ayrışma ve kamplaşma yaşanmış, bunun sonucunda kamplaşmanın taraflarından birisi tasfiye edilmiştir. Afyon’a giderken AKBŞT’nin tasfiye edildiği, tiyatro çalışmalarının sonlandırıldığı, tiyatro sahnesinin içinde bulunduğu kültür merkezinin faaliyetlere kapatıldığı ve yıkılmasının planlandığı söylenmişti.

Oraya gittiğimizde, tiyatro çalışmalarına geçici olarak ara verildiği ve çalışmaların başlatılmış olduğu, kültür merkezinin yeni şehir planlaması nedeniyle yıkılacağı, fakat Halk Eğitim Merkezi’nden devralınacak binanın tadil edilerek daha donanımlı bir sahnenin inşa edileceği, belediyenin tiyatro çalışmalarından tasfiye edilen tiyatrocuların belediyenin sahne olanaklarını kullanmaları konusunda engel çıkartılmayacağı bizzat Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü tarafından söylenmiştir.

AKBŞT eski genel sanat yönetmeni Ali Çakalgöz hakkında çok ağır etik suçlamalar vardır. Suçlamaları yapanlar arasında ne yazık ki kendi yetiştirdiği öğrenciler de vardır. AKBŞT’nin sadece resmi yapılandırılma biçimiyle değil, aynı zamanda topluluk içindeki kamplaşma nedeniyle de bir açmaz ve kargaşaya sürüklendiği aşikârdır. TTB’nin Afyon’a ziyareti nedeniyle belediyenin dikkatli bir tutum geliştirmeye başladığı ve tiyatroyu tasfiye eder bir görüntü içine girmekten özellikle kaçındığı yorumları yapılmıştır. TTB’nin belediye yönetimine verdiği mesaj, Afyon’daki gelişmelerin takip edileceği ve tiyatronun gelişmesine yatırım yapılması yönündedir.

AKBŞT’den tasfiye edilen Ali Çakalgöz’ün meseleye yaklaşımı ve söylem düzeyinde magazin kulvarına yaptığı yatırım, örgütlü ve uzun soluklu bir mücadele perspektifine sahip olamadığını gösterir niteliktedir. Bu durumda, resmi tüzüğe göre gayet yasal bir şekilde elinden alınmış genel sanat yönetmenliğini iade edecek yeni bir belediye başkanının (haminin) yolunu gözlemekten başka çaresi yok demektir. Bu kendi tercihidir. Türkiye Tiyatrolar Birliği olarak, her yerde olduğu gibi Afyon’da da demokratik ve özerk bir tiyatronun önünü açacak bir stratejiye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Oradaki belediye yetkilileriyle görüşmeler de ona göre yürütülmüş ve değerlendirmek isteyen için önemli sözler alınmıştır.

TÜRKİYE TİYATROLAR BİRLİĞİ