İstanbul 2010’dan AKM Süreci Hakkında Açıklama

5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun’un 11. maddesi gereği, İstanbul AKM’nin onarımına yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı Ajansımız arasında 8 Ekim 2008 tarihinde “İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.

Protokolün imzalanmasını takiben, Ajansımızca çalışmalara ivedilikle başlanarak, uygulamaya yönelik projeler hazırlanmış ve Koruma Kurulu’nca 29.05.2009 tarihinde onaylanmıştır. Böylelikle AKM gibi önemli bir yapının günümüz teknolojileri ile donatılması, depreme karşı güçlendirilmesi, sahne performanslarının artırılması, seyir imkanının yükseltilmesi için gerekli olan tüm projeleri görüş alma ve onay süreçleri de dahil olmak üzere 8 ayda tamamlanmıştır. Projelerin temini, araştırmalar ve danışmanlık hizmetleri için Ajansımızca yaklaşık 3.000.000 TL bütçe harcanmıştır.

Projelerin onayı ile uygulamaya yönelik ihale kararı alınarak “İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Onarım, Güçlendirme ve Tesisat Sistemlerinin Yenilenmesi İşi” 29 Haziran 2009 tarihinde ihale edilmiştir. Teklif veren 14 firmadan, en avantajlı teklifi veren firma tespit edilerek, 22.07.2009 tarihinde sözleşme yapmak üzere davet edilmiştir.

Ancak Kültür, Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası tarafından AKM’nin avan projelerinin onaylandığı Koruma Kurulu kararının iptali için Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açılan dava sonucu İstanbul 9. İdare Mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı alındığının 27.07.2009 tarihinde Ajansımıza bildirilmesi üzerine sözleşmenin yapılması süreci durdurulmuştur.

Ajansımız AKM’nin İstanbul’un kültür sanat hayatındaki öneminin bilinciyle, bu mekanın 2010 Avrupa Kültür Başkenti süreci içinde sanat hayatına kazandırılabilmesi için, itirazlara konu olan değişiklik taleplerini görüşmek ve tarafları uzlaştırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, Devlet Opera Balesi Genel Müdürü, yürütmeyi durdurma kararı aldıran Kültür, Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası, İlgili meslek örgütleri temsilcileri, projeyi hazırlayan mimari büro temsilcilerini bir araya getirmiş ve uzlaşma sağlanmıştır. Bu doğrultuda revize edilen proje Kültür ve Turizm Bakanlığına onaylatılmış ve Koruma Kurulu’na sunulmuştur.

Daha sonra İstanbul 9. İdare Mahkemesi 16.12.2009 tarihli kararı ile projelerin onaylandığı Koruma Kurulu kararını iptal etmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca bu kararın temyiz hakkından feragat edildiği ilgili mahkemeye bildirilmiştir.

Koruma Kurulunca onaylı projeler üzerinde Sendikanın itiraz ettiği konularda revizyonlar yapılarak projeler Bakanlığa teslim edilmiştir. Bu süreç sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ajansımıza herhangi bir onaylı proje veya basit onarım uygulamalarına yönelik yaklaşık maliyet dosyası ulaştırılmamıştır. Ajansımızda konuya ilişkin bekleyen bir başvuru bulunmamaktadır.

Ayrıca bazı basın organlarında AKM için Ajansımıza 75 milyon dolar gibi bir ödeneğin gönderildiği, bunun AKM yerine başka projelerde kullanıldığı yönünde iddialar yer almaktadır. Ajansımıza AKM için özel olarak hiçbir ödenek tahsis edilmemiş olup, şu ana kadar proje yapımı için yapılan tüm harcamalar, Ajansın kendi bütçesinden yapılmıştır.

5706 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde; AKM için gerekli olabilecek proje ve uygulama giderlerinin karşılanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca açılacak özel bir hesaba, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermayesinden, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 44.Maddesinin 2. Fıkrasındaki özel hesaptan, İstanbul İl Özel İdaresi bütçesinden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bütçesinden, Başbakanlık Tanıtma Fonundan ve Koordinasyon Kurulu tarafından kararlaştırılacak miktarda İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’ndan ödenek aktarılacağı belirtilmiştir.

Görüldüğü üzere, AKM’nin onarımı ve bu onarım için gerekli olan ödeneğin sağlanması sadece İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın sorumluluğunda değildir. Ajansımız tarafından AKM hesabına para aktarılabilmesi, Ajans Koordinasyon Kurulu kararına bağlı olup, bu husus Koordinasyon Kurulu’nun yetkisindedir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı

İstanbul2010