Mimesis’in 17. Sayısı Yayınlandı

Mimesis Tiyatro/Çeviri- Araştırma Dergisi’nin 17. Sayısı yayınlandı. Derginin bu sayısında, Richard Schechner, Jerzy Grotowski ve Hagop Baronyan üzerine dosya çalışmaları, Tiyatro Boğaziçi’nin Molière Efendi isimli oyunuyla ilgili bir prodüksiyon dosyasının yanı sıra çeşitli telif yazılar yer alıyor.

“Performans Kuramı ve Richard Schechner” dosyası, Mimesis’in 16. sayısında yayınlanan dosyanın bir devamı niteliği taşıyor. Bir önceki sayıda Schechner’in ağırlıklı olarak uygulamalarına yer verilirken, derginin bu sayısında onun performans kuramı üzerine yoğunlaştığı 1980 sonrası dönemine odaklanıyor. Dosya içeriğinde Schechner’in çok-kültürlülük ve kültürler-arasıcılığı tartıştığı ve performans kuramının akademik müfredata nasıl ve neden dahil edilmesi gerektiğini sorguladığı dört makalesi yer alıyor. Ayrıca Pınar Gümüş ve Sezin Gündoğan’ın “Richard Schechner ve Performans Kuramı” başlıklı yazısı ve Duygu Dalyanoğlu’nun Schechner ile yaptığı bir söyleşi bulunuyor.

“Türkiye’de Grotowski Buluşması” dosyasında, 2009 Grotowski yılı kapsamında 2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Grotowski Buluşması’na ilişkin belgeler yer alıyor: Grotowski’nin çalışma arkadaşı ve Yoksul Tiyatro mirasının kurucularından Ludwig Flaszen’in konuşması, Grotowski’nin özellikle Kaynaklar Tiyatrosu olarak adlandırılan dönemi üzerine uzmanlaşmış olan Leszek Kolankiewicz konuşması ve Türkiye’den akademisyenlerin ve uygulamacıların Grotowski’nin mirasını ve Türkiye’deki etkilerini tartıştıkları panel.

“Unutulan Bir Tiyatro İnsanı: Hagop Baronyan” dosyası, tiyatroda kültürel çoğulculuk bağlamında Tanzimat Döneminin önemli aydınların birini, Hagop Baronyan’ı ele alıyor. Kevork Bardakjian’ın Baronyan’ın kendi döneminde Osmanlıca ve Ermenice olarak iki dilli yayınladığı Tador (Tiyatro) dergisi üzerine incelemesi ve Baronyan tiyatrosundaki Molière etkisini ele alan bir makalesinin yanı sıra, Mehmet Fatih Uslu’nun Baronyan’ın Bağdasar Ağpar isimli oyununu analiz eden “Hukuksuz Aşk, Terazisiz Adalet: Bağdasar Ağpar’ın Komik Trajedisi” başlıklı yazısı yer alıyor.

“Molière’i Anlamak İçin: Molière Efendi” dosyası ise geçtiğimiz dönem Tiyatro Boğaziçi tarafından bir araştırma süreci sonrasında sahnelenen Molière Efendi isimli prodüksiyona ait arka plan çalışmalarını, çalışma sürecine ilişkin belgeleri ve oyun sürecine dair Aysel Yıldırım ve İlker Yasin Keskin’le yapılmış bir söyleşiyi içeriyor. Bu dosyada ayrıca, Molière tiyatrosunu, tanık olduğu toplumsal değişim bağlamında değerlendiren bir makalenin yanı sıra, Molière tiyatrosunda genelde ihmal edilen bale formunu inceleyen bir makale yer alıyor

Mimesis 17’nin telif yazıları arasında, Burç İdem Dinçel’in Çehov yorumlarıyla dikkat çeken Kuzey İrlandalı oyun yazarı Brian Friel’in estetik anlayışını çözümlediği “Anton Çehov, Brian Friel ve İki Hayat Sonra” başlıklı makalesi, Fırat Güllü’nün son dönem Türkiye’de örgütlü bir tiyatro ortamı oluşturmaya yönelik gelişmeleri ele aldığı “Türkiye Tiyatro Kurultayı Ankara Buluşması ve Sonrasında TTB’de Yaşananlar” başlıklı yazısı ve Ayşan Sönmez’in garajistanbul’da düzenlenen Namus Oyunları etkinlikleri çerçevesinde yazdığı yazı ve Övül ve Mustafa Avkıran’la yaptığı söyleşi yer alıyor.

MİMESİS 17 İÇİNDEKİLER

PERFORMANS KURAMI VE RICHARD SCHECHNER

Richard Schechner ve Performans Kuramı Pınar Gümüş, Sezin Gündoğan

Tiyatro, Kültürlerarasıcılık, Sosyal Avangard…

Richard Schechner ile Söyleşi Duygu Dalyanoğlu

Performans Çalışmaları: Geniş Yelpaze Yaklaşımı Richard Schechner

Davranış, Performans ve Performans Mekânı
(Richard Schechner ile Söyleşi)

Akademide Tiyatro İçin Yeni Bir Paradigma Richard Schechner

Okulda Çokkültür Richard Schechner

Neden “Toplumsal Tiyatro”? James Thompson, Richard Schechner

TÜRKİYE’DE GROTOWSKİ BULUŞMASI

Grotowski Buluşması Üzerine Cüneyt Yalaz

“Grotowski Mistik Bir Ustaydı”

(Leslek Kolankiewicz’in Konuşması)

“Tiyatroda Devrim İçin Hırsımız Vardı”

(Ludwig Flaszen’in Konuşması)

Panel: Grotowski’nin Türkiye Tiyatrosu Üzerinde Etkisi Duyuluyor mu?

UNUTULAN BİR TİYATRO İNSANI: HAGOP BARONYAN

Bir Tanzimat Aydını ve Tiyatro Adamı Olarak

Hagop Baronyan Fırat Güllü

Hagop Baronyan Bedros Norehad

Baronyan’ın Molière’e Borcu Kevork B. Bardakjian

Baronyan’ın Tiyatro’su Kevork B. Bardakjian

Hukuksuz Aşk, Terazisiz Adalet:
Bağdasar Ağpar’ın Komik Trajedisi
Mehmet Fatih Uslu

Baronyan’dan Kısa Bir Seçki

MOLIÈRE’İ ANLAMAK İÇİN: MOLIÈRE EFENDİ

Molière Efendi Bir Gençlik Tiyatrosu Modeli

Molière Dönemi Tarihsel Arka Plan Çalışması İlker Yasin Keskin

Molière Döneminde Kadın Aysel Yıldırım

Molière Tiyatrosu ve Molière – XIV. Louis İlişkisi İlker Yasin Keskin

Molière ve Değişim Sosyolojisi Jean-Marie Apostolides

Alice Musick McLean

Bale: Molière Tiyatrosunun İhmal Edilen Kılavuzu Robert McBride

Molière’in Bugüne Söyleyeceği Sözler Var
(Molière Efendi Üzerine Aysel Yıldrım ve İlker Yasin Keskin ile Söyleşi)

***

Anton Çehov, Brian Friel ve İki Hayat Sonra Burç İdem Dinçel

Türkiye Tiyatro Kurultayı Ankara Buluşması

ve Sonrasında TTB’de Yaşananlar Fırat Güllü

garajistanbul’dan Namus Oyunları Festivali… Ayşan Sönmez

Namus Üzerine Oynanan Oyunlar’dan

Namus Oyunları Festivali’ne…
(Mustafa ve Övül Avkıran ile Söyleşi)   Ayşan Sönmez

Dergi online olarak şu adreslerden temin edilebilir:

http://www.dr.com.tr/Product.aspx?pid=0000000314733

http://www.idefix.com/kitap/mimesis-sayi-17-kolektif/tanim.asp?sid=EBIW1M2DCS1SHF4D0PDG

http://www.kitapdenizi.com/kitap/UrunDetay.aspx?id=43600

http://www.netkitap.com/arabul2.asp?diziid=16104&yayineviid=1680

http://kitap.antoloji.com/mimesis-17-kitabi

http://pegema.com.tr/kitabevi/109746-Mimesis-17-kitabi.aspx