Şekib Avdagiç’den Yanıt Geldi, “Top” Yavuz Demirkaya’ya Gitti!

Geçen haftaki yazım üzerine, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç önce telefonla aradı, sonra aşağıya virgülüne dokunmadan alıntıladığım açıklamasını gönderdi. Yazılı metinden rahatlıkla anlaşılabileceği gibi Kültür, Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası tarafından, AKM’nin avan projelerinin onaylandığı Koruma Kurulu kararının iptali için Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açtığı davadan söz edilmekte. Anılan dava sonucu, İdare Mahkemesi’nce yürütmeyi durdurma kararı alınmış ve Ajans, AKM’nin onarımıyla ilgili olarak başlattığı her türlü çalışmayı durdurmak zorunda bırakılmış.

Açıklamadan anlaşıldığına göre çalışmaları durdurmak zorunda bırakılmışlar, ama “mücadele”yi bırakmamışlar. İtirazlara konu olan değişiklik taleplerini görüşmek ve tarafları uzlaştırmak amacıyla, Devlet Tiyatroları Genel Müdürünü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürünü; Kültür ve Turizm Bakanlığı, yürütmeyi durdurma kararını aldıran Kültür-Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası ve ilgili meslek örgütlerinin temsilcilerini; mimari büronun yetkililerini bir araya toplamışlar. Tarafların arasında uzlaşma sağlanabilmesine yönelik olarak, oluşan görüşler doğrultusunda projelerin revize edilmesi, revize edilen projelerin Koruma Kurulu’nca değerlendirilebilmesi için sendikanın davadan vazgeçmesi hususunda mutabık kalmışlar. Gelin görün ki, Kültür Sanat-Sen, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde devam eden projenin iptaline ilişkin açtığı davayı geri çekmemiş.

İyi de, Kültür Sanat-Sen’in davayı çekmemesi, üzerinde uzlaşma sağlanılan yeni projelerin uygulanmasına yasal engel teşkil eder mi? Yürütmeyi durdurma kararına ulaşamadığımdan bilemiyorum!
Gel gelelim, netice itibariyle balçık bir sahada oynanan bir maç bu… Formalar süt beyazı, top ise çamurlu. En sonunda birinden birinin göğsüne çarpacak bu çamurlu top.

Haaa, bir de soru! Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ajansa verdiğini söylediği 70 milyon TL. kimde ya da nerede?

Buyurunuz, Şekib Avdagiç’in oldukça ilginç açıklamalarını okuyunuz Efendim!

Sayın Üstün AKMEN,

Evrensel Gazetesi

Faaliyete başladığımız 2008 yılından bu yana, çağdaş bir kültür sanat mekanı olarak hizmet AKM’nin İstanbullulara kazandırılması için, büyük zaman ve enerji harcayan, bu konuda her türlü girişime öncülük etmiş olan İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı olarak, kurumumuzun, bu konuda olumsuzluklarla birlikte anılması, artık bizleri fazlasıyla üzmektedir. Bu anlamda, 11 Ağustos Çarşamba günü Günlük Evrensel gazetesindeki “AKM Hainliği Zanlısı Şekib Avdagiç… Ayağa Kalk” başlığıyla kaleme aldığınız yazınıza istinaden, AKM sürecine ilişkin bazı bilgileri aydınlatıcı olması adına, yeniden sizinle paylaşmak isteriz.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı 23 Temmuz 2010’da sessizliğini bozdu.

Yazınızda “İyi de, Şekib Avdagiç neden hâlâ susuyordu?” diye sormuşsunuz. AKM’nin dünya standartlarında bir kültür sanat merkezine dönüştürülmesi yolunda bu denli emek verdiğimiz, AKM’nin İstanbullularla yeniden buluşması için her türlü uzlaşma görüşmelerini yürüttüğümüz 3 yıllık süre zarfında spekülasyon yaratmamak, çözüm odaklı olmak adına sessizlik içinde çabalarımızı sürdürdük.

Sizin de tüm sanatsever İstanbullular gibi yakından takip ettiğiniz bu süreçte, Kültür Sanat-Sen’in 22 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısında hakkımızda suç duyurusunda bulunacağını açıklaması ve Ajansımızın, AKM’nin yenilenememesinde “gelinen noktanın tek sorumlusu” olarak gösterilmesinin ardından suskunluğumuzu bozduk. Medya aracılığıyla kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına, 23 Temmuz tarihinde bir basın toplantısı düzenledik ve merak edilen her soruya açık yüreklilikle cevap verdik.

İstanbul 2010 AKB Ajansı, AKM’nin yenilenme projesini bir tadilat projesi olarak görmedi.

5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun’un 11. Maddesi, AKM başta olmak üzere Rami Kışlası Kütüphanesi ve Ayazağa Kültür Merkezi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yenilenmesi ve yapılandırılması için özel bir hesapta bütçe toplanacağını belirterek, finansal sağlayıcılar olarak Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Özel İdaresi ile birlikte İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı gösterilmektedir.

AKM’nin yenilenmesini, en başından bu yana sadece bir tadilat projesi olarak görmeyen Ajansımız, İstanbul’un en önemli kültür sanat yapısı için sadece bir finansal sağlayıcı olarak konumlanmak istememiş, AKM’nin çağın gereklerine uygun bir kültür sanat merkezine dönüştürülmesi için gerekli tüm süreçlerin yürütmesinin sorumluluğunu almıştır. Bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ajansımız arasında 8 Ekim 2008 tarihinde “İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.

Protokolün imzalanmasını takiben, dünya standartlarında bir kültür merkezinin oluşturulması için, AKM’nin ilk mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Mimar Murat Tabanlıoğlu ile görüşmelere başlanmış, Tabanlıoğlu mimari projeyi bilabedel yapmayı önermiş ve buna ilişkin sözleşme 17 Ekim 2008’de imzalanmıştır.

Murat Tabanlıoğlu’nun hazırladığı, AKM’nin mevcut mekânlarının ihtiyaçlar doğrultusunda fonksiyonlandırılmasını ve yenilenmesini içeren mimari proje 24 Aralık 2008 tarihinde; bu projeyle birlikte diğer tüm uygulama projeleri ise, 29 Mayıs 2009 tarihinde Koruma Kurulu’na onaylatılmıştır.

Bu proje, AKM’nin günümüz teknolojileri ile donatılmasını, depreme karşı güçlendirilmesini, sahne performanslarının artırılmasını ve seyir imkânının yükseltilmesini hedeflemektedir.

İzleyicilerin konforunu ve sanatçıların performansını artıracak düzeyde hazırlanmış projelerin tamamlanmasının ardından, uygulanmasına yönelik “İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Onarım, Güçlendirme ve Tesisat Sistemlerinin Yenilenmesi İşi” 29 Haziran 2009 tarihinde ihale edilmiştir. İhaleye 14 firma teklif vermiş ve bu firmalar arasında yapılan değerlendirme sonucunda; KDV dahil 76.5 milyon lira ile en avantajlı teklifi veren Özsoy İnşaat Turizm Tic. AŞ, 22 Temmuz 2009 tarihinde sözleşme yapılmak üzere davet edilmiştir. Ancak Kültür, Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası tarafından AKM’nin avan projelerinin onaylandığı Koruma Kurulu kararının iptali için Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açılan dava sonucu İstanbul 9. İdare Mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı alındığının 27 Temmuz 2009 tarihinde Ajans’a bildirilmesi üzerine, Ajans, AKM’nin onarımıyla ilgili olarak başlattığı her türlü çalışmayı durdurmak zorunda bırakılmıştır.

Ajansımız, itirazlara konu olan değişiklik taleplerini görüşmek ve tarafları uzlaştırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, Devlet Opera Balesi Genel Müdürü, yürütmeyi durdurma kararı aldıran Kültür, Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası, İlgili meslek örgütleri temsilcileri, projeyi hazırlayan mimari büro temsilcilerini bir araya getirmiştir.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanabilmesine yönelik olarak, Sendikadan ve sanatçılardan gelen görüşler doğrultusunda projenin revize edilmesi, revize edilen projelerin Koruma Kurulu’nca değerlendirilebilmesi için yasal gereklilik nedeniyle, Sendikanın davadan geri çekilmesi konularında mutabık kalınmıştır.

Bu doğrultuda, uzlaşma sağlanmış olmasına rağmen, Kültür Sanat-Sen, İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde devam eden projenin iptali istemiyle açtığı davayı geri çekmemiş ve bu sebeple de Koruma Kurulu projeyi değerlendirmeye almamıştır.

Daha sonra İstanbul 9. İdare Mahkemesi 16 Aralık 2009 tarihli kararı ile projelerin onaylandığı Koruma Kurulu kararını iptal etmiştir. Bu kararla beraber mahkeme kesin kararını vermiş ve Ajansımız tarafından yürütülen AKM’nin onarımına ilişkin süreç kesin olarak durdurulmuştur. Böylece projenin gerçekleştirilmesiyle ilgili inisiyatif elimizden alınmıştır.
Bugün gelinen noktada, AKM’nin yenilenmesini, sadece İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın değil tüm İstanbulluların ortak projesi olarak gören ve bu yolda elinden gelen tüm girişimleri samimiyetle yapmış olan Ajansımız, AKM’yi geleceğe taşıyacak uygulama modeli oluşturulması durumunda, gereken katkıyı vermeye hazırdır.

AKM’nin İstanbul’un kültür sanat hayatına yeniden kazandırılması için sizi yol arkadaşımız olarak görüyor, kamuoyunu doğru bilgilendirmesi konusunda hassasiyetinizi rica ediyoruz.

Saygılarımla,
Şekib AVDAGİÇ

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı

Yürütme Kurulu Başkanı”

Şekib Avdagiç’e teşekkür ediyor, şimdi de Yavuz Demirkaya’nın belgeli açıklamalarını bekliyorum.

Yani “top oyunda” diyorum…

Evrensel  tarafından yazılan diğer yazılar.

Yorum


işlemi tamamlayınız: