Alevi inancı üzerine ‘güncel’ bir performans!

Şule Ateş’in tasarlayıp yönettiği, Alevi felsefesi ve geleneğinin güncel sanat estetiği ile yorumlandığı Tevhid / Oneness isimli performans, 22 – 26 Kasım arasında (5 gün) Garajistanbul’da sergileniyor.

Müzik düzenlemesini Cem Yıldız’ın, Koreografisini Bedirhan Dehmen’in yaptığı Tevhid/Oneness, İstanbul’da doğmuş ve büyümüş bir sanatçı olan Şule Ateş’in kendi köklerinin peşinde Erzincan’a yaptığı yolcukla başlıyor. Bu yolculuğu ve ailesinin yaşlı bireyleriyle yaptığı röportajları bir videoya dönüştüren sanatçı; bir yandan da Alevi inancının özünü, Alevi Dedeleri ve Bektaşi Babalarıyla yaptığı görüşmelerle anlamaya çalışıyor. Bir dünya metropolünde doğmuş ve büyümüş bir sanatçının, bu geleneksel kültürel olgularla ne şekilde ve nasıl ‘ilişkilenebileceğini’ çözümlemeye uğraşıyor. Performans, bu arayışın hikâyesini ve çözümleme sürecini video, dans ve müzik disiplinleri üzerinden kurgulayarak bir ‘eser’e dönüştürüyor.

Performansın omurgasını oluşturan video aracılığıyla, Alevi dedeleri ve Bektaşi Babalarının ağzından, Alevi öğretisini oluşturan temel bilgiler aktarılıyor. Alevi yaradılış efsaneleriyle günümüz biliminin en yeni bulguları yan yana getiriliyor.

Provalara başladıktan sonra, şaşırtıcı bir şekilde soylarının Şıh Hasan isimli aynı aşirete dayandığını öğrenen, Şule Ateş, Cem Yıldız ve Bedirhan Dehmen, bu projede ortak bir soruya kendi sanat disiplinleri üzerinden cevap arıyorlar; Etnik kimliklerimizi ve bu kimliklerin taşıdığı kültürel kodları, egzotik ya da folklorik olmadan, günümüz sanatı içinde ifade edebilmenin bir yolu olabilir mi? Çağımızın kentli bir bireyi olarak sanatçı, geleneksel değerlerini, sanatsal kimliği üzerinden ne kadar  anlayabilir ya da içselleştirebilir? Kültürel belleğimizden vazgeçmeden, hatta oradan beslenerek ‘güncel sanat alanı’ için, özgün bir ‘seyirlik’ biçim tasarlanabilir mi? Tevhid / Oneness bu soruların ve cevaplarının peşinde yapılan bir yolculuğun hikâyesi…

Gösteri, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu, Açık Toplum Vakfı, İstanbul 2010 Ajansı, Shaman Dans Tiyatrosu, Pir Sultan Abdal Dernekleri Federasyonu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü tarafından destekleniyor.