Documentarist: Forum Tiyatro ‘ŞİDDET ve KADIN’

Documentarist Sanat Yönetmenleri: Emel Çelebi, Necati Sönmez

Yöneten: Nihal Kuyumcu

Koordinatör: Tijen Savaşkan

Oyuncular: İMECE’li kadınlar

FORUM TİYATRO

Augusto Boal 70 li yıllarda Güney Amerika’da “Ezilenlerin Tiyatrosu’’adı altında yeni bir tiyatro yöntemi geliştirir. Bu yöntemde amaç, ezilenlerin ezenle başa çıkabilmeleri için ne yapmaları gerektiğini, tiyatroyu bir araç gibi kullanarak keşfetmelerine yardım etmektir. Seyirciye sahneyi bir laboratuar gibi kullanma fırsatı veren Forum Tiyatro’da seyirci kendi yaşadığı sorun ya da sorunları önce kısa bir ön oyunla izler. Daha sonra sahneye gelerek düşündüğü çözümü, oyuna dahil olarak gösterir. Bu çalışmamızda foruma katılacak grup,  gündelik temizlik işlerinde çalışan ve bu sırada birçok haksızlıklara, kötü muameleye maruz kalan kadın emekçiler. Seyirci olarak gelen bu kadınların  seyirci-oyuncuya (spect-acteur) dönüşerek gerçek yaşamda karşılaşacakları ezilme durumuyla başa çıkma  gücünü elde edebileceklerini ve çözüme yönelik farklı bakış açıları geliştireceklerini umuyoruz.

Ücretsizdir.

YER: Kumbaracı50