Tevhid / Birlik / Oneness Anadolu Yakası’nda

Alevi inancı üzerine ‘güncel’ bir performans: Tevhid/Birlik/Oneness Anadolu Yakası’nda

Şule Ateş’in tasarlayıp yönettiği, Alevi felsefesi ve geleneğinin, güncel sanat estetiği ile yorumlandığı Tevhid/Birlik/Oneness isimli performans, 7 Aralık’ta Kozyatağı Kültür Merkezi’nde; 13 Aralık’da Üsküdar DT Tekel Sahnes’nde sergileniyor.
 
Müzik düzenlemesini Cem Yıldız’ın, Koroografisini Bedirhan Dehmen’in yaptığı Tevhid/Birlik/Oneness, İstanbul’da doğmuş ve büyümüş bir sanatçı olan Şule Ateş’in, kendi köklerinin peşinde Erzincan’a yaptığı yolcukla başlıyor. Bu yolculuğu ve ailesinin yaşlı bireyleriyle yaptığı röportajları bir videoya dönüştüren sanatçı, bir yandan da Alevi inancının özünü, Alevi Dedeleri ve Bektaşi Babalarıyla yaptığı görüşmelerle anlamaya çalışıyor. Bir dünya metropolünde doğmuş ve büyümüş bir sanatçının, bu geleneksel kültürel olgularla ne şekilde ve nasıl ‘ilişkilenebileceğini’ çözümlemeye uğraşıyor. Performans, bu arayışın hikayesini ve çözümleme sürecini video, dans ve müzik disiplinleri üzerinden kurgulayarak bir ‘eser’e dönüştürüyor.
 
Performansın omurgasını oluşturan video aracılığıyla, Alevi dedeleri ve Bektaşi Babalarının ağzından, Alevi öğretisini oluşturan temel bilgiler aktarılıyor. Alevi yaradılış efsaneleriyle, günümüz biliminin en yeni bulguları yan yana getiriliyor.
 
Şule Ateş, Cem Yıldız ve Bedirhan Dehmen bu projede, ortak bir soruya kendi sanat disiplinleri üzerinden cevap arıyorlar: Etnik kimliklerimizi ve bu kimliklerin taşıdığı kültürel kodları, egzotik ya da folklorik olmadan, günümüz sanatı içinde ifade edebilmenin bir yolu olabilir mi? Çağımızın kentli bir bireyi olarak sanatçı, geleneksel değerlerini, sanatsal kimliği üzerinden ne kadar  anlayabilir ya da içselleştirebilir? Kültürel belleğimizden vaz geçmeden, hatta oradan beslenerek ‘güncel sanat alanı’ için, özgün bir ‘seyirlik’ biçim tasarlanabilir mi? Tevhid/Oneness bu soruların ve cevaplarının peşinde yapılan bir yolculuğun hikayesi…
 
7  Aralık 20.30 Kozzy – Kozyatağı Kültür Merkezi
Bilet Satış ve Rezarvasyon:  0216 658 00 15  kkmtiyatrogise@hotmail.com
Bayar Cad. Buket Sokak No:20  Kozyatağı
 
13 Aralık 20.30  DT Üsküdar Tekel Sahnesi 
0216 532 02 03  Paşa Limanı, No: 66, Üsküdar
Bilgi ve Rezarvasyon: Sezin Gündoğan  0535 646 04 46  sezin05@gmail.com