İATG’de Çalışanlar Tiyatrosu Oturumu

Mimesis Haber-İATG kapsamında 28 Mayıs günü İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleşen çalışanlar tiyatrosu oturumunda çalışma hayatıyla birlikte yürütülen farklı tiyatro modellerini tanımak ve mezuniyet sonrası tiyatronun olanaklarını ve karşılaştığı sorunları tartışmak için tiyatro grupları bir araya geldiler.

Şenlikte sergilenen iki çalışan oyununun ardından gerçekleşen oturuma Atölye, Deneysel Sahne, Tiyatro Boğaziçi, Timis, Destar Theatre, Ege Sanat Atölyesi, Altıdan Sonra Tiyatro, Oyunbaz grupları ve şu anda faaliyetlerine ara vermiş olan Merhaba Gösteri Topluluğu’ndan Dündar İncesu katılım gösterdi.

Buluşmanın amacı mezuniyet sonrası tiyatro yapan grupların karşılaştıkları ortak sorunları tartışmaya açmaktı. Öncelikle her gruptan temsilciler söz alarak gruplarının yapısını, çalışma modellerini tanıttı. Ardından örgütlü bir birliktelik kurma olasılıkları somut ihtiyaçlar üzerinden tartışıldı.

Destar Theatre, Altıdan Sonra Tiyatro ve Tiyatro Boğaziçi, alternatif tiyatro mekanları ortak girişimi deneyimini aktardı. Bu deneyimden de hareketle seyirci sıkıntısı, prova mekanı eksikliği, grupların birbirinin üretimlerini ve üretim süreçlerini takip etme ihtiyacı gibi noktalarda ne gibi ortak adımlar atılabileceği tartışıldı.

Gruplardan, birbirlerinin ürünlerini izleyerek söyleşiler organize etme ve ortak bir dosya oluşturma, ortak bir prova mekanı arayışına girme, salon olanakları için birlikte talepler oluşturma, bir iletişim platformu kurma önerileri geldi. İlk elden katılımcı grupları kapsayan bir iletişim platformu kurulması ve bunun yaygınlaştırılması kararlaştırıldı. Temmuz ayı başında yeniden bir buluşma organize edilmesi ve bu buluşmaya kadar grupların birbirlerinin ürünlerini izleyerek söyleşiler yapması ve inisiyatiflerin ortaya çıkması hedefi konuldu.

Didem Karanfil/ Mimesis