KÜGSF İki Aşamalı Olarak Anıtpark Yerleşkesine Taşınıyor

Uzun süredir Kocaeli Üniversitesi yönetiminin gündeminde olan, Güzel Sanatlar Fakültesinin Anıtpark Yerleşkesine taşınma süreci son şeklini almıştır. Bu amaçla, daha önce “Ünibel” olarak anılan Anıtpark Yerleşkesindeki bina Güzel Sanatlar Fakültesine tahsis edilmiştir. Ancak, “Ünibel” binasının henüz tamamen boşaltılamaması, yaklaşık bir öğretim yılı sürecek bir gecikmeyi kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu süre içinde söz konusu binaların kısmen boş olarak bekletilmesi uygun olmayacağından ve Anıtpark Yerleşkesinde önümüzdeki yıl yapılması kesinleşen yeni düzenlemelerle Sahne Sanatları ve Heykel bölümleri için daha avantajlı yerleşim olanakları yaratılacağından, baştan beri ısrarla sürdürülen Fakültenin bütün olarak taşınması mümkün olamamış, söz konusu iki bölüm ve dekanlık ofislerinin taşınmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Dolayısıyla Güzel Sanatlar Fakültesinin taşınma süreci 2011-2012 eğitim öğretim yılı başından başlamak üzere bir yıl arayla, iki aşamada gerçekleşebilecektir.

Yaklaşık on üç yıldır varlığımızın devam ettiği Hereke, gerek fakültemiz, gerekse üniversitemiz açısından çok değerli bir “belde”dir. Bunca yıldır bizleri kucaklayan Hereke halkı adına zengin bir kültüre ve köklü bir tarihe dayanan bu beldenin hakettiği düzeye erişebilmesi için Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olarak şahsım, Kocaeli Üniversitesi Rektörü olarak da sayın rektörüm Prof. Dr. Sezer Ş. Komsuoğlu ile birlikte “Hereke Projesi”ne öncülük ederek elimizden gelen çabayı ve emeği harcadık. Sıcak ilgisine karşın Hereke halkından ayrılmak en son arzu ettiğimiz şeydir. Ancak fakültemizin dinamik geleceği için kent merkezine taşınmamızın bir zorunluluk halini aldığını başta Herekeliler olmak üzere, herkesin anlayışla karşılayacağını umuyorum.

Ülkemizdeki diğer Güzel Sanatlar Fakültelerinden çok kolay ayırdedilebilecek kaliteye ulaşan Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin, kentin merkezinde kendi merkezini oluşturak, üniversite ile kent bütünleşmesine katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.

Prof. Dr. M.Reşat BAŞAR
Dekan