Mimesis Tiyatro Çeviri/Araştırma Dergisi’nin Yeni Sayısı Çıktı!

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınlanan Mimesis Tiyatro Çeviri/Araştırma Dergisi’nin 18. sayısı çıktı.

Mimesis’in 18. sayısını oluşturan en önemli dosyalardan biri “Toplumsal Tiyatro” oldu. Pek çok farklı uygulamayı ve farklı bağlamları kapsamı içine alan; en temelinde seyirci, amaç, mekan ve prodüksiyon değerleri noktalarında “tiyatro”dan ayrılan “toplumsal tiyatro” dergide örnekleri ile tartışmaya açılıyor. Dosyada, toplumsal tiyatro kavramını, tiyatro ve sosyal bilimler literatürü üzerinden açıklayan ve uygulamalara değinen makaleler yer alıyor.

Gerek oyun metinleri gerekse sahnelemeleri ile son dönemde dikkat çeken Tiyatrotem’in tiyatro anlayışı ve çalışmaları derginin bu sayısında enine boyuna inceleniyor. 2000 yılında Ayşe Selen ve Şehsuvar Aktaş tarafından kurulan “Tiyatrotem”, Batı geleneğini, kendi geleneklerimizden yola çıkarak bozmanın ve bir anlatı tiyatrosu inşa etmenin denemelerini yapan ve bu denemeler sonucunda da çağdaş bir tiyatro anlayışı yakalayan bir grup. Türkiye tiyatrosu için önemli bir kazanım haline gelen bu grup üzerine hazırlanan dosya, Tiyatrotem izleyicisi çeşitli akademisyen ve yazarların yazıları ile grubun ve tarihinin bir dökümü niteliğinde.

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz eleştirmen, denemeci, felsefeci ve tiyatro yazarı Füsun Akatlı için hazırlanan dosyada ise kendisinin zengin ve çok yönlü perspektifinin izlerini taşıyan bazı eserlerinin yanı sıra, Füsun Akatlı’nın ardından yazılmış önemli yazılar, söylenmiş sözler bir araya getirildi. Dosyada bu bağlamda Seçkin Selvi, Yiğit Sertdemir, Zeynep Altıok, Hilmi Yavuz ve Nedim Saban’ın yazıları yer alıyor.

Mimesis’in 18. sayısında ayrıca Ahmet Bozkurt’un Sartre’ın Sinekler’i üzerinden Yunan tragedyasının ahlaki değerlerinin karşısına koyduğu anlamı ve özgürlük kavramını irdelediği “Trajedi Sehpasında Varoluşçuluk: Jean Paul Sartre Tiyatrosunda Özgürlük ve Trajedi”, Burç İdem Dinçel’in Pierre Chabert’in yönetmen olarak Beckett tiyatrosunu nasıl yorumladığını tartışmaya açtığı ve Beckett tiyatrosunu değerlendirdiği “Chabert’i Hatırlamak, Beckett’i Düşünmek” isimli yazısı ve Merih Tangün’ün çevirisiyle Amy S. Green’in üç çağdaş oyun yazarının metinlerini değerlendirdiği “Bunlar Kimin Sesleri?: Suzan-Lori Parks, Paula Vogel ve Diana Son’un Oyunlarında Dil Sanatı” başlıklı makalesine yer veriliyor.

Tiyatroda uygulama ile teoriyi buluşturmaya devam eden Mimesis Tiyatro Çeviri Araştırma Dergisi’nin bulunabileceği kitapçılar ve kitap siteleri şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Can Kitabevi (Beyoğlu), Dünya Kitabevi (Kadıköy), İnsan Kitabevi (Beyoğlu), Kalkedon Kitabevi (Kadıköy), Kırmızı Kedi (Beyoğlu), Mephisto Kitabevi (Beyoğlu), Pandora Kitabevi (Beyoğlu), Robinson Crusoe Kitabevi (Beyoğlu), Seyhan Kitabevi (Kadıköy), www.bupress.org, www.dr.com.tr, www.idefix.com

MİMESİS 18 İÇİNDEKİLER

TOPLUMSAL TİYATRO

Giriş

Pınar Gümüş

Neden “Toplumsal Tiyatro”?

James Thompson, Richard Schechner

İşte Buradayız: Sosyal Tiyatro ve Gelişimi Hakkında Bazı Açık Uçlu Sorular

Guglielmo Schininà

Çok Uzak, Fazla Yakın:Sırbistan’da Mültecilerle Psikososyal ve Teatral Faaliyetler

Guglielmo Schininà

Misafir Oyun Yazarı: Bir Topluluğun Öykü Anlatıcısı

Amanda Stuart Fisher

Rehin Almak: İnsan Haklarını Sahneye Koymak

Paul Heritage

Badal Sircar: Bir Hareketi Senaryolaştırmak

Shayoni Mitra

İstanbul’da Bir “Yerinde Sanat” Deneyimi:

Karagümrük Mahallesi’nde Roman Çocuklarla Tiyatro, Müzik, Dans Atölyesi

TİYATROTEM: OYUNLARI ve TİYATRO ANLAYIŞI

Anlatı Tiyatrosu; Tiyatrotem ya da “Ezberbozum Kumpanyası”

Ceren Okur

Bunun Seyri Sefâ İsteyenlere Neşe Verir, Hakikati Görenlere İse İbret Verir

Tülin Sağlam

Hakiki Gala’da “Dramatik Olan”ın zihnin ekranına Düşürdükleri

Selda Öndül

Hakiki Gala ya da Canına Yandığımın Yalancı Dünyası

Süreyya Karacabey

Tiyatrotem Yapımlarında Oyuncu-Rol-Kukla İlişkisi Üzerine Kaba-Taslak

Beliz Güçbilmez

Tiyatrotem Nasıl Oynar?

Nihal Geyran Koldaş

Tiyatrotem Oyunlarına Dramaturji ve Reji Yapmak

Çetin Sarıkartal

Tiyatrotem Oyunlarında Karnavalesk

Bilge Gültürk

Tiyatrotem Almanya’da

Thomas Lang

Bir “Sahneleme Metni” Yazma Deneyimi

Ayşe Bayramoğlu

Tiyatrotem’de Grotesk Olan Üzerine Bir Deneme

Zerrin Yanıkkaya

Duvarın Gölgesinde: Tiyatrotem’in Teatral Duruşu ve Politik Olan/Olmayan Üzerine Oyunsu Bir Deneme

Barış Yıldırım

FÜSUN AKATLI ANISINA

Füsun Akatlı’nın Ardından…

Metin Göksel

“Tiyatroya Diyalektik Bir Yaklaşıma Sahipti”

Seçkin Selvi ile Söyleşi

Füsun Hoca’nın Efsunu

Yiğit Sertdemir

Gözün Arkada Kalmasın!

Zeynep Altıok

Sevgili Eleştirmenim Füsun Akatlı İçin

Nedim Saban

Füsun Akatlı’ya Ağıt

Hilmi Yavuz

Safalı Çileler Olsun

Füsun Akatlı

Çağ Tanıkları

Füsun Akatlı

Yaratıcı Saydamlık

Füsun Akatlı

Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı

Füsun Akatlı

Tiyatroda Eleştirinin Kısılan Sesi

Füsun Akatlı

Biçimsel Evrenselcilik

Füsun Akatlı

Brecht ve İnsan

Füsun Akatlı

Alkışlarımızla Gülriz

Füsun Akatlı

Aşk Hep Varolsun

Füsun Akatlı

Zamanımızın Bir Kahramanı Genco Erkal

Füsun Akatlı

İncecik Bir Güzelleme: Güzeltmek

Füsun Akatlı

Tiyatro Hayatımıza Dair Değil mi?

Füsun Akatlı

Tarzanca Değil Yamyamca

Füsun Akatlı

***

Trajedi Sehpasındaki Varoluşçuluk: Jean-Paul Sartre Tiyatrosunda Özgürlük ve Trajedi

Ahmet Bozkurt

Chabert’i Hatırlamak, Beckett’i Düşünmek

Burç İdem Dinçel

Bunlar Kimin Sesleri? Suzan-Lori Parks, Paula Vogel ve Diana Son’un Oyunlarında Dil Sanatı

Amy S. Green