Uluslararası Disiplinlerarası Tiyatro Buluşması

(Uluslararası Disiplinlerarası Tiyatro Buluşması’nın bildiri çağrısını yayınlıyoruz.) İstanbul Üniversitesi Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezi, İ.Ü. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü ve Performans Araştırmaları Derneği sizi maske teması ve bu temayla bağlantılı kuram veya uygulamalar içeren orijinal ve daha önce yayınlanmamış bildiriler göndermeye davet ediyor.

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü olarak kuruluşumuzun 20. senesinde İ.Ü. Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Performans Araştırmaları Derneği ile ortaklaşa olarak düzenlediğimiz uluslararası sempozyumun temasını Maske olarak belirledik. Kuruluşumuzdan bu yana, hem geçmişten günümüze tiyatronun evrimini, farklı açılımlarını, yeni arayışlarını çağdaş bir anlayışla araştırmayı, hem de disiplinlerarası bir akılla eleştirel, düşünsel ve tartışmacı bir bakış açısını ortaya koymayı kendimize ilke edindik; bu bakımdan Maske’nin bütün bu unsurları içinde barındıran bir üst kavram olduğunu düşünmekteyiz. İşte tüm bu nedenlerle farklı ülkelerden, farklı alanlardan, farklı disiplinlerden, farklı anlayışlardan gelen bütün tiyatro, sanat ve bilim insanlarına açık olan sempozyumda geçmişle günü, arkaikle moderni, sanatla bilimi, duyguyla aklı, açıkla gizili, gerçekle yalanı, insanla rolünü buluşturan bir tanışma, birleşme, tartışma, fikir alıp verme ortamı yaratmak için bir araya gelmeyi hedefliyoruz. Hepinizi bize katılmaya, büyük maskenin altında buluşmaya davet ediyoruz.
Bildiriler 5000 kelimeyi (10 sayfa) geçmeyecek şekilde, belirtilen kurallara göre hazırlanıp gönderilmelidir.
Sempozyumun sunum dili Türkçe ve İngilizce olacaktır.
Internet sitesinde bulacağınız kayıt formunu lütfen 31 Mayıs 2012 tarihinden önce gönderiniz.
Sempozyum tarihi: 21, 22, 23 Kasım 2012

Detaylı bilgi için lütfen internet sayfamızı ziyaret ediniz:
http://maskistanbul.wordpress.com/

Hasibe Kalkan Kocabay
hasibe_kocabay@yahoo.com

Yorum


işlemi tamamlayınız: