6.Drama Liderleri Buluşması

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama Liderleri/Eğitmenleri Buluşmasınının 6.’sı bu yıl 3 – 4  Şubat 2012 tarihlerinde Antalya’da yapıldı. Buluşmaya 18’i yeni olmak üzere toplam 55 liderimiz katıldı.

İki gün süren yoğun çalışmaların ilk gününde “Tanışma ve Etkileşim” çalışmaları kapsamında liderlerimizin getirdiği yeni oyunlar paylaşıldı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Yrd .Doç. Dr. Kenan Demir’in “Ölçme ve Değerlendirme”  başlıklı oturumu, yaratıcı drama sürecini planlama, uygulama, süreç sonunda kullanabileceğimiz ölçekler ve süreci değerlendirme konularında liderlerimize ışık tuttu.

Kurumsal Kültür, Dernek Kültürü vb. konularda   küçük grup çalışmalarıyla güçlü ve zayıf yönlerimizin belirlendiği “Neredeyiz?” başlıklı oturum sorunların çözümü yolunda önümüzü açtı.

Seminerin ikinci günü Genel Başkanımız Doç. Dr. Ömer Adıgüzel’in sunduğu “Proje Basamakları”  başlıklı oturum bitirme projeleri hazırlama, uygulama ve değerlendirme sürecine rehberlik eden danışmanlarımızın zihnindeki  birçok soruyu aydınlattı.

İkinci gün öğleden sonra 5.Liderler Buluşmasında belirlenen Lider Yeterlikleri sunusu yapıldı. Ardından “Yaratıcı Drama Lideri /Eğitmeni Görevlendirmesi” konusunda grup çalışmalarıyla liderlerin  görüşleri alındı.

Çalışmalar genel değerlendirme ve bir sonraki buluşmanın yeri / tarihi konusunda liderlerin görüşlerinin alınmasıyla sona erdi.

Çağdaş Drama Derneği

Paylaş.

Yanıtla