Akdede’nin Makalesi İrlanda’da Ders Notu Oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mali İktisat Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sacit Hadi Akdede, tiyatroya olan ilgisi ve bu alandaki çalışmaları ile dikkat çekiyor. Akdede’nin kültürel çeşitliliğin demokrasi eğilimleri üzerine etkisini, tiyatro ile bütünleştirerek kaleme aldığı makalesi, İrlanda’daki bir doktora programında zorunlu ders notu olarak okutulmaya başlandı.

Oyun yazan, oynayan ve görev yaptığı üniversitede her yıl tiyatro dalında etkinlikler düzenleyen Doç. Dr. Akdede, ekonomist kimliği ile tiyatrocu kimliğini örtüştürmüş bir akademisyen. Akdede, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün ekonomik ve politik yapısını bilimsel bir zeminde ele alan “Kültür ve Sanatın Politik Ekonomisi-Devlet Tiyatroları Örneği” adını verdiği bir kitap yazdı. Doç. Dr. Akdede, kitabında, devlet tiyatrolarının desteklenmesi, sanatçıların haklarının korunması ve tiyatroya olan talebin arttırılması için yapılması gerekenleri ortaya koydu. Uluslararası Kültürel Ekonomistler Birliği üyesi olan Doç. Dr. Akdede, tiyatroya olan ilgisini yanında politik ve kültürel ekonomi alanındaki çalışmalarını da sürdürdü. Doç. Dr. Akdede’nin bu alanda yazdığı birçok makalesi Economics Letters’da yayımlandı. Kültürel çeşitliliğin demokrasi eğilimleri üzerine etkisini, tiyatro ile birleştirerek mercek altına alan Akdede’nin, bu konuda yazdığı son makalesi ise İrlanda’daki Univercity Of Dublin Dolege College bir doktora programında zorunlu ders notu olarak okutulmaya başlandı.
Gazi Üniversitesi Maliye Bölümü’nden 1990 yılında mezun olan Akdede, ABD’deki Middle Tennessee State Üniversitesi’nde yüksek lisansını ekonomi üzerine yaptı. ABD Vanderbilt Üniversitesi’nde doktorasını yine ekonomi üzerine yapan Akdede, Adnan Menderes Üniversitesi’nin 66’ıncı akademisyeni olarak Adnan Menderes Üniversitesinde göreve başladı. Yayınlanmış çok sayıda makalesi olan Akdede, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda bildiriye imza attı.

Hürriyet