Kocaoğlu’nun Tiyatro Soruşturması Kaldırıldı

Danıştay Birinci Dairesi, İçişleri Bakanlığı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Kültür Sanat Şube Müdür Vekili Adalet Okhan hakkında, Dünya Tiyatrolar Haftası etkinliği tiyatro gösterimi hizmeti alım ihalesinde mevzuata aykırı davrandıkları iddiasıyla verdiği soruşturma iznini iptal etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin 2011 yılında 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinliği kapsamında sahnelenecek oyunları satın aldığı ihale sürecinde belediye tarafından oluşturulan komisyonda Haluk Işık’ın da yeraldığı ve kendisinin yazıp-yönettiği, eşine ait Yeryüzü Sahnesi’nin sahnelediği “Kurşun Askerin Utancı” adlı çocuk oyununun ihale kapsamında satın alınmasına rol oynayarak mevzuata aykırı davrandığı iddia edildi. Şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı, belediye şirketi olan Ege Şehir Planlama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Haluk Işık’ın oyunu için 14 bin 400 TL ödenmesinin 4734 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan“Şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar hısımlarıyla ile evlatlıkları ve evlat edinenlerinin doğrudan veya dolaylı alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamayacakları” hükmüne aykırı olduğuna karar verdi. Bu nedenle de olayda sorumluluğu bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Kültür Şube Müdür Vekili Adalet Okhan’ın haklarında Temmuz 2011 tarihinde soruştuma izni verdi.

İçişleri Bakanlığını’nın soruşturma izninin iptali için Danıştay’a Kocaoğlu ve Okhan’ın yaptığı itiraz Şubat 2012’de sonuçlandı. Danıştay 1. Dairesi, tiyatro oyunlarının uzun yıllardır uzman akademisyen ve sanat adamlarından oluşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Komisyonu tarafından belirlendiğini ve 2011 yılında da gösterilmek üzere 17 oyun seçildiğine dikkat çekti. Teknik idari şartnamenin kamu ihale bülteni ve yerel gazetelerde ilan edildiğini, üç firma teklif vermesine karşın ihaleye sadece Gündoğdu Organizasyon Ltd. Şti katılan firma olmadığını belirtilen Danıştay kararında ihalenin de bu firmada kaldığı bilgisi yer aldı.

Toplam 17 adet tiyatro oyunu için firmaya 584 bin 960 TL ödendiğini belirten Danıştay 1. Dairesi “Gösterimine karar verilen ‘Kurşun Askerin Utancı’ adlı oyunun yazar ve yönetmeninin komisyon üyesi Haluk Işık olduğu ve oyunun Işık’ın eşine ait Yeryüzü Sahnesi’nde sergilenmesinin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle soruşturma izni verilmişse de Işık ve yakınlarının ihaleyi kazanan Şirket’in ortağı olmadıkları, işin ihale sürecinde Işık’ın herhangi bir görevi bulunmadığı, oyunun belediyeye ait dört ayrı salondu gösterime sunulduğu, bu nedenlerle ilgilere isnat edilen eylemin haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldı” sonucuna vardı. Bu gerekçelerle Danıştay 1. Dairesi oybirliğiyle Aziz Kocaoğlu ve Adalet Okhan için soruşturma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı.

Hürriyet

Yorum


işlemi tamamlayınız: