DETİS: Şehir Tiyatroları Vesayet Altına Alınamaz

[Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneğinin (DETİS), Şehir Tiyatrolarında yaşanan yönetmelik krizi sonrası yaptığı basın açıklamasını yayınlıyoruz…]

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları vesayet altına alınamaz.

Önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ile işe başlamışlardı, şimdi sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarına geldi.  Onlar da AKP ideolojisinin vesayeti altına alındı. Yakındır “Ödenekli Sanat Kurumlarının” kalanlarını da aynı ideolojinin vesayeti altına almanın peşine düşecekler. Belki de düştüler de biz ayırdın da değiliz.Kullandıkları araç, ülkenin diğer kurumlarını vesayet altına alırken kullandıklarıyla aynı…

Yani: Yasalarda ya da yönetmeliklerde kendi ideolojilerine uygun düzenlemeler ve değişiklikler yapmak. Peki, yasal olmayan bir durum var mı bunda?

Hayır yok.

Peki, yaptıkları bu değişiklikler anti-demokratik mi? Hayır değil.

Çünkü her mecliste çoğunluk onlarda…

TBMM de… BELEDİYE MECLİSLERİN de… CEMAAT MECLİSLERİN de…

Peki, nedir bu ideolojiyle amaçladıkları? Sayın Başbakanın söylediği gibi: “dindar ve kindar bir toplum yetiştirmek.”

Eskilerin “Mekteb-i Edep” dedikleri tiyatroda bu iş için biçilmiş kaftan. Zaten sanat kurumları, yıllardır soran, sorgulayan, aydınlık düşünceli insanın yetişmesine katkı sağlamadı mı?

O halde şimdi de: hele çoğunluk da onlardayken, onların ideolojisine uygun kuşaklar yetiştirmek, bu yolda toplum mühendisliği yapmak, hakları değil mi?

Her ne kadar daha önce ki uygulamaları:  “Ne hakları vardı, toplum mühendisliği yapmaya” diyerek suçlasalar bile, bugün artık kendilerinin toplum mühendisliği yapmaya sonuna kadar hakları var. Dedik ya, çoğunluk onlarda. Bu ölçüyü kaçırmış olan %49,7 lik çoğunluğun karşısında %50,3 lük azınlığımızla dimdik duruyoruz. Dimdik duranlara sonuna kadar omuz veriyoruz.

“Muhafazakâr Sanat” (her ne demekse) anlayışlarının karşısına: “ÖZGÜR, ÖZERK, ÖZGÜN” sanat anlayışımızla DİKİLİYORUZ.

Ve bir ağızdan haykırıyor Şehir Tiyatroları vesayet altına alınamaz diyoruz.

Saygılarımızla.

DEVLET TİYATROSU SANATÇILARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (DETİS)

Büklüm sok. no 22/10 Kavaklıdere – ANKARA  Tel: & Fax: 0312 426 00 08

e-posta: detis06@gmail.com

Yorum


işlemi tamamlayınız: