Panel:“Banka Sermayesinin Egemenliği: Brecht ve Üç Kuruşluk Opera”

Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği tarafından düzenlenen Metinlerle Tiyatro Tarihi II panel dizisinin Mayıs ayı konu başlığı “Banka Sermayesinin Egemenliği: Brecht ve Üç Kuruşluk Opera”. 24 Mayıs 2012 Perşembe akşamı saat 19:00’da Kafe Kedi’de gerçekleşecek olan panelin konukları Süreyya KARACABEY ve Fırat GÜLLÜ. Süreyya KARACABEY, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü’nde akademisyendir. Tiyatro Tarihi, Epik Tiyatro, Yazarlık dersleri vermektedir. “Modern Sonrası Tiyatro ve Heiner Müller” ve “Brecht’ten Sonra” adlı kitapları yayımlandı. Fırat GÜLLÜ, Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’ndan. Kendisi Mimesis dergisinin yayın kurulu üyesi ve yazarıdır. “Vartovyan Kumpanyası ve Yeni Osmanlılar” adlı kitaplarının yanında çeviri kitapları da yayımlanmıştır. Panelin moderatörlüğünü ise Kocaeli Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü Öğretim Görevlisi, Oyun İstasyonu’nun yönetmenlerinden Kadir YÜKSEL yapacaktır.İlk kez 1928 yılında oynanan Üç Kuruşluk Opera yirminci yüzyılın ilk çeyreğini çok başarılı bir biçimde gözler önüne serer. Brecht yeraltının suç ve sömürü dünyasından yola çıkarak yozlaşmış burjuva zihniyetine ve ahlakına saldırır. Kapitalist dünyada ayakta kalabilmek için insanlıktan çıkıp insanları ezmek koşuldur. Yeraltının suç dünyasıyla, halkın emniyetini sağlayacak olanların, siyasi yapıların, dinsel yönden insanları kullananların kapitalist toplumlarda nasıl işbirliği yaptıklarını, sonra da nasıl birbirlerinin kuyusunu kazdıklarını anlatırken toplumsal yapıya büyük eleştiriler getirir. Kapitalist toplumlardaki ahlak çöküntüsünün merkezinde sermayenin olduğunu ve sermayenin dolaşımında da merkezi bankaların oluşturduğunu söyler oyunun kahramanı. Oyun Brecht’in kuramsallaştırdığı, tiyatro düşüncesinde bir devrim yaratan EpikTiyatro anlayışının ilk başarılı örneğidir diyebiliriz. Üç Kuruşluk Opera sadece söyledikleriyle değil dekor kullanımından, sahne müziğinin kullanımına, oyunculuktaki farklılıklardan, yabancılaştırma etmenlerine kadar pek çok özelliğiyle de dünya tiyatrosunun köşetaşı yapıtlarından sayılmaktadır.

Kulturkolektifi