Yaratım Sürecinde Beden

Görsel sanatlar ve performans sanatı üzerinden bir beden okuması

Zeynep Günsür Yüceil

Kadir Has Üniversitesi, Tiyatro Bölümü, Yard. Doç. Dr. / Hareket Atölyesi Topluluğu Sanat Yönetmeni

1960’lardan itibaren görünürlük kazanan performans sanatında, sanatçılar bedensel ifadede özgün estetik keşifler yaparken aynı zamanda politik ve felsefi açıdan kimliği ve bedeni yeniden araştırdılar. Zeynep Günsür Yüceil konuşmasında, özellikle kadın sanatçıların çalışmalarında bu izleğin nasıl oluşturulduğunu ele alırken, performatif olanın kurgulanışı, yaratıcı kapasitelerin tetiklenmesi, mekân ve beden bağlantısı üzerinde duracak.

31 Mayıs Perşembe, 18.30 – 19.30

İstanbul Modern Perşembe günleri ücretsizdir.