Assitej AB Projesi Sona Erdi

ASSITEJ Türkiye Merkezi, 5-12 Temmuz 2012 tarihleri arasında Bulgaristan, Litvanya, Polanya, Danimarka ve Türkiye olmak üzere beş ülkeden katılan gençlerle, Ankara’da “Sen de Katıl” adlı uluslararası bir proje gerçekleştirdi. Türkiye Ulusal Ajansı olarak da bilinen Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen projenin odağında, forum tiyatro etkinlikleri yer aldı. Forum Tiyatro, projede sosyal açıdan dahil etme yöntemi olarak kullanıldı. Projenin amacı, farklı kültür ve çalışma alanlarından gelen, değişik tiyatro toplulukları ve sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak çalışan gençlere, çalışmalarında kullanabilecekleri bir araç olarak, forum tiyatro sürecini tanıtmaktı. Proje kapsamında forum tiyatro tekniği aracılığıyla ezilenlerin tiyatrosu, ezen-ezilen ilişkisi, iç ve dış manipülasyon kavramları örneklerle tanıtıldı. Ayrıca, forum tiyatronun performansa yönelen beş aşamasına dair çalışmalar yapıldı; projenin sonunda, katılımcılar tarafından oluşturulan performanslar sergilendi. Bu projenin eğitmenleri arasında, Forum Tiyatronun yaratıcısı Agusto Boal’ın öğrencisi Kanadalı Luciano Iogna da vardı.

Assitej

Yorum


işlemi tamamlayınız: