Bilimsel Düşünceye Yafta! Sanata Sansür! Bu mu 2023?

Karadeniz’e Kıyısı Olan Kent Tiyatroları Birliği’nin Mimesis dergisi konusundaki açıklamasını yayınlıyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı`nın Türkiye´nin farklı şehirlerinde İl ve İlçe kütüphanelerine dağıttığı Mimesis Tiyatro Çeviri Araştırma Dergisi, Elazığ İl Halk Kütüphanesi tarafından müstehcen içerikli olduğu gerekçesi ile iade edildi. Elazığ İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Pirinççi tarafından Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi’ne gönderilen resmi yazıda, “MİMESİS adlı tiyatro /çeviri araştırma dergisinin 19. sayısının içeriğinde müstehcen resim ve çizgilerin bulunduğu okuyucularımız tarafından tespit edilmiştir” deniliyor. Yazının devamında, bu tür yayınların okuyucuların ve çocukların ahlaki değerlerini bozduğu iddiası ile Elazığ İl Halk Kütüphanesi`ne veliler tarafından şikayet dilekçesi ile müracaat edildiği belirtiliyor. Elazığ İl Halk Kütüphanesi müstehcen içerikli bulduğu derginin Elazığ İl ve İlçe Kütüphanelerine bağış yolu ile olsa dahi gönderilmemesini talep ediyor.

Müstehcen olduğu iddia edilen makale Antik Yunan komedyası hakkında bir dosya olan ‘Aristophanes Üzerine’de yer alıyor. ‘Kadının Tasviri: Aristophanes’in Lysistrata’sı ve ‘Yunan Eşlerinin Hetairalaştırılması’ adlı makale WashingtonÜniversitesi öğretim üyesi Sarah Culpepper Stroup tarafından 2004’te kaleme alınmış. ‘Müstehcen bulunan’ ise makaledeki bilgilere kaynak oluşturan ve dergide yayımlanan, MÖ 5. yüzyıla ait çizimler. Yazarın Antik Yunan toplumunda kadınların konumları ve bunun ‘Lysistrata’ oyunundaki karşılığını incelediği makalede Antik Yunan hayatıyla ilgili referanslar, günümüze kalan yazılı ve görsel malzemeye dayanıyor. Malzemelerden en önemlisi ise vazo ve kadehlerdeki tasvirler. Aristophanes’in Lysistrata oyunu da kadınların savaşı sona erdirmek için erkeklere karşı cinsel grev düzenlemesini konu alıyor ve Antik Yunan’da kadın-erkek ilişkilerine dönük mizahi bir bakış geliştiriyor.

Bilimsel bir makalenin ilişiğindeki M.Ö. 5. yüzyıla ait görsellerin, müstehcen bulunması ve derginin kütüphane raflarından kaldırılması bilimsel düşünceye aykırıdır. Bu zihniyet ve yaklaşım Cumhuriyet Türkiye’sini ortaçağın da gerisine düşürmüştür. Kültür ve sanat eserlerinin değerlendirilme ölçütleri ve Mimesis Dergisi’nin Elazığ Halk Kütüphanesi ve Elazığ İlçe Halk Kütüphanelerine bağış yolu ile olsa dahi girişinin engellenmesi hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığının kamuoyuna acilen bir açıklama yapması gerekmektedir.

KATİB olarak aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın ancak bilim ve sanatın özgürce yaşatıldığı ortamlarda olanaklı olabileceğini düşünmekteyiz. Elazığ İl Halk Kütüphanesi Müdürü tarafından bilimsel bir eserin “müstehcen” sayılması ve yasaklanması, kütüphaneler gibi aydınlanmanın ve gelişmişlik düzeyinin göstergesi olan kurumlarımızın ne duruma düşürüldüğünü göstermektedir. Son yıllarda ülkemizde kültür ve sanat eserlerine yönelik saldırı niteliğindeki karar, değerlendirme ve uygulamalar bizleri kaygılandırmaktadır. Bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmaların özgürce yapılabildiği bir ülkede yaşamak en temel amacımızdır.

Karadeniz’e Kıyısı Olan Kent Tiyatroları Birliği

Yorum


işlemi tamamlayınız: