Samuel Beckett Tiyatrosu

“… bir yandan içinde yaşadığı ve anlayamadığı dünyanın karmaşası içinde edilgin bir konuma itilmiş, bir yandan da hem ‘dünya’ denen toplumsal olgunun vazgeçilmez ‘varlığı’ olmanın hem de ‘yeryüzü’ndeki tüm yaratıklar gibi ‘ölüm’e yazgılı oluşunun ikilemini sonsuz bir tedirginlik içinde yaşayan insan adına dile getirilmiş amansız bir başkaldırının yazarı…”
(Tanıtım Bülteninden)

Yazan: Ayşegül Yüksel

Habitus Kitap, 2012.

Yorum


işlemi tamamlayınız: