Assitej’den Çocuk Tiyatrosu Çalıştayı Çağrısı

Mimesis Haber/Assitej Türkiye Merkezi, 17-18 Mart tarihlerinde  bir çalıştay düzenliyor. Çalıştay Türkiye’deki çocuk ve gençlik tiyatrosunun güncel durumunu görebilmek ve alandaki sorun ve önerileri ortaya çıkarabilmek açısından önemli bir etkinlik olarak göze çarpıyor. Ankara’da gerçekleşecek çalıştay çağrısını ayrıntılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Assitej Türkiye Merkezi Çocuk Tiyatroları Buluşmasında Beşinci Adım

Assitej Türkiye Merkezi, ilkini 1998 yılında Alaçatı’ da “1.Türkiye Çocuk Tiyatrosu Kurultayı”, ikincisini 2002 yılında Ankara’da “1.Okul öncesi Eğitim Kurumlarında Çocuk Oyun Seçim Sempozyumu”, üçüncüsü 2005 yılında Kocaeli’nde “Ulusal Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliğine Doğru İkinci Adım”, dördüncüsü 2006 yılında İstanbul’da “Komisyon Çalışmaları”  gerçekleştirdiği etkinliklerle çocuk ve gençlik tiyatrosu alanında öne çıkan konu ve sorunları ilgili taraflar ve uzmanların katılımıyla tartışmaya açmıştır.

Bu adımın beşincisini bu yıl siz değerli üyelerimiz ve uzmanlarımızla birlikte atmak dileğindeyiz. Bu amaçla Assitej Türkiye Merkezi, Ankara Üniversitesi işbirliğiyle 2012 -2013 çalışma programı kapsamında Çocuk Tiyatrosu Çalıştayı düzenleyecektir. Çalıştayın Merkezimizin Olağan Genel Kurulu ile aynı tarihlerde gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Çalıştay,  17.03.2013  (PAZAR) / 18.03.2013  (PAZARTESİ) tarihlerinde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci Kampüsü-Hasan Ali Yücel Konferans Salonu ve oturum odalarında gerçekleştirilecektir.

Çalıştayın ikinci günü saat 14.00’ de Assitej Türkiye Merkezi 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı kurumsal ve bireysel üyelerin katılımıyla yapılacaktır.

Çocuk ve Gençlik Tiyatrosunun önemi ve hassasiyeti hepimizin malumudur. Bir yandan alana duyulan ilginin giderek artması, ama ticari kaygıların her zaman olduğu gibi önceliğini koruması, bir yandan sanatın hemen tüm alanlarında olduğu gibi tiyatroda da, konunun gerektirdiği özen ve hassasiyetin ilgili taraflarca gösterilmemesi, bir yandan da çocuk ve gençlik tiyatrosunun “görünmez olabilme” durumu alana ilişkin soru ve sorunları her gün biraz daha karmaşık hale getirmektedir.

Çağın gereklerini ve bu gerekliliklere çocuk ve gençlik tiyatrosunun ve tiyatrocularının yanıtlarının neler olduğunu siz değerli sanatçılar, akademisyenler ve konunun uzmanlarıyla tartışmak ve konunun önem ve hassasiyetini bir kez daha dile getirmek sorunlara ortak çözüm yolları bulabilmenin belki de en önemli adımıdır.

ASSITEJ Türkiye Merkezi olarak bu yolda tartışılması gereken konulardan bazılarını aşağıdaki gibi saptadık:

 1. Çocuk ve gençlik tiyatrosu metinlerinde biçim- içerik sorunsalı
 2. Çocuk ve gençlik tiyatrosu uygulamalarında sahnelemede yaşanan sorunlar
 3. Gösterimlerin seyirciyle buluşmasında yaşanan sorunlar
 4. Çocuk ve gençlik tiyatrosunda akademik çalışmalarla, sanatsal çalışmaların buluşmasında yaşanan sorunlar

Dört paralel oturumda birer moderatörün kolaylaştırıcılığıyla tartışılması planlanan bu konular bağlamında aşağıda bahsedilen konularda sunum yapılabilecek.  Ancak bu alt başlıklar tamamen örnek niteliğindedir, konuyla ilgili başka alt başlıklarda da sunum yapılabilir.

Çalıştay için belirlenen 4 ana ve alt başlık;

1—Çocuk ve gençlik tiyatrosu metinlerinde biçim- içerik sorunsalı;

Bu ana başlık altında ele alınılabilecek konulardan bazıları şunlar olabilir;

 • Çocuk ve gençlik tiyatrosunda uyarlama ve oyun yazımı
 • Konu seçimi
 • Öykü seçimi
 • İdeoloji
 • Çocuğa bakış,
 • Yaratıcılık
 • Sürpriz
 • Çocuğun güncel sorunlarının metinlerde yer alması
 • Gerçekçilik

2—Çocuk ve gençlik tiyatrosu uygulamalarında sahnelemede yaşanan sorunlar;

Bu ana başlık altında ele alınılabilecek konulardan bazıları şunlar olabilir;

 • Oyunculuk
 • Yaratıcılık
 • Sürpriz
 • Sembolik anlatım
 • Müzik
 • Dans
 • Tasarım
 • Sahne mekânları
 • Teknoloji kullanımı
 • Kukla, gölge vb. tekniklerin kullanımı
 • Geleneksel kaynaklardan faydalanma

3—Gösterimlerin seyirciyle buluşmasında yaşanan sorunlar;

Bu ana başlık altında ele alınılabilecek konulardan bazıları şunlar olabilir;

 • Okullarla ilişkiler
 • Bakanlıklarla ilişkiler(Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı)
 • Tanıtım
 • Reklam
 • Oyun – seyirci ( çocuk- yetişkin) iletişimi,
 • Toplulukların sanatsal ve idari-mali konularda ortaklaşa hareket etmesinin önemi

4—Çocuk ve gençlik tiyatrosunda akademik çalışmalarla, sanatsal çalışmaların buluşmasında yaşanan sorunlar;

Bu ana başlık altında ele alınılabilecek konulardan bazıları şunlar olabilir;

 • Üniversitelerde çocuk tiyatrosu eğitiminin yeri,
 • Bilimsel araştırmalara sanatçıların erişimi,
 • Sanatçıların çalışmalarına akademisyenlerin ulaşması,

Söz konusu başlıklardan hangisine ilişkin bir sunum yapmak istiyorsanız lütfen bize 28 Şubat tarihine kadar, başlık olarak yollayın. Seçtiğiniz konu başlığıyla ilgili sunumunuzu da en geç 10.03.2013 tarihine kadar cocukcalistayi5.adim@gmail.com adresine göndermenizi diliyoruz. Tüm grupların tartışacağı konu başlıkları çalıştay başlamadan katılımcılara bildirilecektir.

Çalıştay sonunda her başlık üzerine çalışma ve çözüm önerileri raporlanacak, tüm katılımcılara sunulacak, görüş ve öneriler alınacaktır. Ardından çözümler kitap haline getirilerek tüm katılımcılara ve alanla ilgili yerlere ulaştırılacak bu bilgilere ulaşılması sağlanacaktır.

Çalıştaya katılımınız etkinliğin gücünü arttıracak, zenginleştirecek ve çözüm için atılacak adımları daha sağlam kılacaktır.

İrtibat:

Aylin Saraç tel: 05376432583

Suna Turgut tel:05326529324

cocukcalistayi5.adim@gmail.com

Assitej Türkiye Merkezi

Mimesis Haber/Bülent Sezgin

Yorum


işlemi tamamlayınız: