İstanbul Drama Sanat Akademisi Kursları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan Yaratıcı Drama Liderliği Sertifika Programı, özellikle yeni uygulamaya konulan 4+4+4 yasası dolayısıyla büyük önem kazanmaktadır. 66 ayını dolduran çocukların okula başlaması ile birlikte yaratıcı dramanın eğitimde kullanılmasına yönelik ilk adımlar atılmıştır. Bu sebeple, resmi ve özel okullarda Yaratıcı Drama Lideri istihdam etme zorunluluğu doğmaktadır.

Bu sertifika programında katılımcılar, Yaratıcı Drama programını tamamladığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan “Yaratıcı Drama Liderliği” sertifikası almaya hak kazanırlar.Bu belge ile resmi ve özel okullarda drama öğretmeni olarak görev alınabilmektedir. Alınan eğitim paralelinde katılımcılar, dramayı bir eğitim yöntemi olarak bütün derslerde uygulayabilmekte, çeşitli alanlarda ve konularda program geliştirerek çocuklarda ve yetişkinlerde kişisel gelişime yön verebilmektedir.

Program haftaiçi ve haftasonu olmak üzere alternatifli olarak hazırlanmıştır. Haftaiçi programına dahil olmak isteyen katılımcılar haftada 2 gün, haftasonu programına dahil olmak isteyen katılımcılar haftada 1 gün eğitime geleceklerdir. Program detayı aşağıdaki gibidir.

Başka kurumlarda eğitim almaya başlamış, fakat sertifika programını tamamlamamış olan katılımcılar, tarafımızdan yapılacak bir sınav ile yeterliliklerini kanıtladıkları taktirde programın herhangi bir aşamasından başlayabilirler.

Yaratıcı Drama Programının Aşamalara Dağılımı
1. Aşama (16 çalışma) 48 saat.

2. Aşama (16 çalışma) 48 saat.
3. Aşama (16 çalışma) 48 saat.
4. Aşama (16 çalışma) 48 saat.
5. Aşama (20 çalışma) 60 saat.
6. Aşama (Yardımcı Liderlik / Raportörlük. 16 çalışma) 48 saat.
● Seminer Katılım çalışması: 20 saat.

Eğitim Günleri : Yeşilyurt Merkez Salı-Perşembe / Pazar

Ataşehir Şube Pazar / Pazartesi-Çarşamba

Eğitim Saatleri : Haftaiçi 18.00 – 21.00 / Haftasonu 10.00 – 16.00

Yaratıcı Drama Programının Amaçları

-Yaratıcı Drama ile ilgili kavramları bilmek,

-Yaratıcı  Dramanın eğitim, sanat ve diğer disiplinler (alanlar)ile ilişkisini kurmak,

-Yaratıcı Dramayı diğer derslerde yöntem olarak kullanabilmek,

-Yaratıcı Dramayı bir ders olarak yürütebilecek becerileri kazandırmak,

-Yaratıcı Dramayı kullanarak yeni programlar geliştirebilmek,

-Yaratıcı Dramanın boyutlarını ve öğelerini bilmek,

-Yaratıcı Dramaya ilişkin yurtiçi ve yurtdışı alan yazınına hâkim olmak,

-Yaratıcı Drama liderlik mesleğinin yeterlik alanlarını bilmek,

-Yaratıcı Drama alanında Eğitmenlik/Liderlik uygulama becerisi kazanmak,

-Çocuk oyunları konusundaki kavramları bilmek,

-Çocuk oyunları uygulama konusunda beceri sahibi olmak.

İstanbul-drama.com

Yorum


işlemi tamamlayınız: