Ordu Üniversitesi Tiyatro Anasanat Dalı Sınavları

ordu üniversitesiOrdu Üniversitesi Tiyatro Anasanat Dalı yetenek sınavları 16 Ağustosta yapılacaktır.

T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ
MÜZİK ve SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ
SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU
(2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)

SINAV ŞEKLİ

Sınav sözlü/uygulamalı olarak yapılır.

SINAV AŞAMALARI 

Sınav iki aşamalı olarak yapılır. 
Aday sınavın her aşamasında ön kayıt sırasında kendisine verilen Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesi ile Fotoğraflı Özel Kimlik Belgesi’ni yanında bulundurmak ve görevlilere göstermekle yükümlüdür.

1.AŞAMA (ELEME) SINAVI

Birinci aşama sınavı 16 Ağustos 2013 Cuma günü saat 09.00’da başlayacaktır.
Puanlama 100 üzerinden yapılır. Sınav 5 (beş) bölümden oluşur. 5 (beş) bölümden 70 puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılır ve 2. Aşama (Kesin Kabul) Sınavına girmeye hak kazanır.
I.Aşama Sınavının nitelikleri ve puanlaması şöyledir.
1. Kulak-Ses ve Ritim (20 Puan)
Adaydan tek ses, çift ses, ezgi, ritim tekrarlama ve tiyatral ses kalitesinin anlaşılabileceği bir parça söylemesi istenir.
2. Doğaçlama (20 Puan)
Adaydan jüri tarafından kendisine verilecek bir konuda sözlü veya sözsüz doğaçlama sergilemesi istenir.
3. Hareket-Dans (20 Puan)
a. Adaya, Tiyatro sanatçısında olması gereken, denge koordinasyonunun tanımlanabileceği ve bedensel yeterliliği ölçecek uygulamalar yaptırılacaktır.
b. Adaya Jüri tarafından verilecek herhangi bir müzik eşliğinde dans etmesi istenir.
(Adaylar sınava spor ayakkabı ve eşofmanla gireceklerdir.)
4. Diksiyon (20 Puan)
Çeşitli tekerlemeler, fıkra, şiir okuma metinleriyle adayın diksiyon durumu değerlendirilir.
5. Sahne (20 Puan)
Adayların, kendileri tarafından daha önceden hazırladıkları tiratlardan en az 1 (bir) tanesi izlenir.

2. AŞAMA SINAVI 

Birinci aşamada başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavına alınırlar.
TİRAT
Bu aşamada adaylar tanınmış oyun yazarlarından seçecekleri iki sahneyi sınav jürisi önünde oynayacaklardır.
Adaylar bu sahneler dışında tanınmış bir şairden seçecekleri bir şiiri ezbere okuyacaklardır.
Adayın kendi seçtiği;
1. Yerli Tirat (40 Puan)
2. Yabancı Tirat (40 Puan)
3. Şiir (20 Puan)
2. AŞAMA Sınavında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;
1.Adayın kendi seçtiği sahnelerin biri komedi, diğeri trajik özellikler taşıması zorunludur.
2. Biri Türk diğeri yabancı yazarlardan birer sahne seçeceklerdir.
3. Sahneler bir adayı değerlendirmeye olanak verecek uzunlukta olmalıdır.
4. Aday, hangi yazarın oyununu seçtiyse yazarın ve oyunun tamamı hakkında bilgi sahibi olacaktır.
5. Seçilen sahneler ezberlenecek ve jüri önünde oynanacak nitelikte hazırlanacaktır.
6. Hazırlanan sahnede birden fazla oyun kişisi varsa adaylar ortaklaşa çalışmayla sınava katılabilirler. (Aday birkaç rol kişisini oynamaya kalkışmayacaktır.)
7. Aday, hazırlanan sahneden vazgeçilemeyecek kadar önemli ve gerekli yardımcı eşya aksesuarını yanında getirebilir.
8. Adaylar kendi cinslerine uygun rol seçeceklerdir.(Bayanlar erkek, erkeklerde bayan rollerini seçemezler.) Aksi taktirde sınava kabul edilmeyeceklerdir.
2. Aşama sınavında 70 Puan ve üzeri alan aday genel değerlendirmeye alınır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girilmesi gerekmektedir.
2. Sınavlara giremeyen veya girmeyen adaylar sınav haklarını kaybederler.
3. Sınav sırası gelen adayın, sınav yerinde bulunması şarttır. Sırası gelen aday sınavına gelmediği takdirde (Haklı ve geçerli bir mazereti olup bu mazeretin Sınav Komisyonu tarafından kabul edilmesi durumu hariç) elenecektir.
4. Adaylara ön kayıt esnasında birer fotoğraflı sınava giriş kimliği hazırlanarak verilir. Adaylar bu belgeyi ve kendilerinin getirecekleri fotoğraflı özel kimlik belgelerini (Nüfus kimliği, ehliyet veya pasaport) tüm sınav boyunca yanlarında bulundurmak zorundadır. Soğuk damgası bulunmayan, belirli olmayan ve özelliğini kaybetmiş, fotoğrafsız ya da adaya benzemeyen fotoğraflı kimlikle gelen aday sınava alınmaz. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
5. Asılların ibraz edilmesi gerekli olduğu bildirilen belgelerden herhangi birinin fotokopisi ve asıllarının birbirine uymaması halinde bu belge sahibinin sınavı kazanmış olması durumunda dahi, kaydı yapılmayacak ve hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
6. Sınav sonuçları ODÜ Müzik ve Sahne Sanatları binasında ve internet sayfasında duyurulur. Adaylara ayrıca ve şahsen bir duyuru yapılmaz.

YERLEŞTİRME PUANININ HESAPLANMASI (GENEL DEĞERLENDİRME)

Özel Yetenek Sınav puanı, ÖSYM’nin yayınlamış olduğu 2013 yılı ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Özel Yetenek Sınavları Sonucuna Göre Öğrenci Alan Lisans Programlarına ilişkin hükümleri çerçevesinde yapılacak hesaplama çerçevesinde genel değerlendirmeye alınır ve adayların Yerleştirme Puanları bulunur.
Genel değerlendirmede başarı notu 100 (Yüz) üzerinden 70 (Yetmiş) puandır. Adaylar Yerleştirme Puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere başvurdukları ana sanat dalı itibariyle sıraya konur ve en çok kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olur. Özel Yetenek Puanı 70 ve üstü olup genel değerlendirmeye girmeye hak kazanan adaylardan asıl listeye giremeyenler yedek listeye alınırlar ve kontenjan açığı kaldığı takdirde bu adayların da kesin kayıtları yapılır. Yerleştirme puanı 70’in altında olan adaylar başarısız olup, hiçbir şekilde sıralamaya dahil edilmezler.
Sınav sonuç listesinde sonuncu olarak kazanan adayla eşit puana sahip başka adayların olması durumunda Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) yüksek olana, eşitliğin bozulmaması durumunda Yükseköğretime Giriş Sınav Puanı (YGSP) yüksek olana, eşitliğin yine bozulmaması durumunda yaşı küçük olana öncelik verilir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Adayların Yerleştirme Puanları en yüksekten itibaren sıralanarak 70 ve üstünde puanı olan kontenjan sayısı kadar aday “KAZANANLAR” listesinde aynı sayıda aday da “YEDEKLER” listesinde duyurulur.

Listeler sınavın bitiminden sonra en geç iki gün içerisinde Dekanlıkça onaylanarak adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

KESİN KAYITLAR

Kazanan adayların kesin kayıtları 02-06 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılır. Bu süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine açık kalan kontenjan kadar liste sırasına göre yedek adayların kayıtları 09-13 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılır.

Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için http://mssf.odu.edu.tr/index.php  adresinden yararlanabilirsiniz.

Yorum


işlemi tamamlayınız: