Şehir Tiyatroları'nda Büyük Zafer

Pinterest LinkedIn Tumblr +

oyuncularimg131210125816Mimesis Haber/ Oyuncular Sendikasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda taşeron firma aracılığı ile çalıştırılan sanatçıların günlük yevmiye usulüne 2014 yılı şartnamesinde son verilmesine dair açıklaması aşağıdadır:

2012 yılı bahar aylarında İBB Şehir Tiyatroları bünyesinde ihaleli olarak çalıştırılan 20 kadar sanatçı, iş güvencelerinin olmaması, yevmiye usulü nedeni ile ücretlerinde yaşanan belirsizlik ve eşitsizlikle mücadele etmek amacı ile sendikamız hukuk birimine başvurdu.

Oyuncular Sendikası ve İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (İŞTİSAN) Hukuk Müşaviri Av. S. Sera KADIGİL tarafından yürütülen 1,5 yıllık süreçte, ilk olarak gerekli hukuki araştırmalar yapılarak derhal çalışmalara başlandı.

Akabinde Tiyatro Müdürlüğü başta olmak üzere gerekli tüm idari birimlerle ilişki kurularak yoğun bir görüşme trafiği başlatıldı. Eş zamanlı şekilde örgütlenme faaliyetleri devam ettirilerek tiyatroda ihaleli çalıştırılan diğer sanatçılarla bağlantıya geçildi ve bu süreçte 60 ihaleli sanatçı İŞTİSAN ve sendikamıza üye olarak mücadelemize güç kattılar.

2013 yılı şartnamesinin taleplerimizi karşılamaması üzerine Oyuncular Sendikası, üyelerinden aldığı yetki belgeleri ile tiyatro idaresi ile iş sözleşmesinin düzenlenmesi amacı ile toplu görüşmeler yürüttü. Bu görüşmeler sonuçlanıncaya kadar mevcut şartlarda sözleşme imzalanmaması hususunda verdiğimiz karar, üyelerimizin örgütlü ve dik duruşları ile hızla uygulamaya kondu.

2013 yılı oratalarına gelindiğine tarafımızdan hazırlanan şartname örneği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere tüm ilgililere ayrıntılı bir dilekçe ile sunuldu. Taleplerimiz ve gerekçeleri, Oyuncular Sendikası ve İŞTİSAN Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı ve sayısı yirmiyi aşan görüşmelerde ayrı ayrı tüm ilgililere aktarıldı.

Oyuncular Sendikası, İŞTİSAN ve ihale usulü ile çalışan oyuncuların örgütlü mücadelesi sonucunda Belediye’nin 2014 yılı için ilan ettiği ihale şartnamesinde taleplerimizin en öncelikli olanları karşılanmış oldu.

Aylık ücret ve zam taleplerimiz kabul edilerek, 2014 yılından itibaren uygulanmak üzere ihale şartnamesine yazıldı.

2014 yılı şartnamesi uyarınca günlük yevmiye usulüne son verilmiş bulunuyor. Bundan sonra kurumda çalıştırlan tüm sanatçılar aylık ücret alacakları gibi ücretlerinde de, sınıflara göre farklılık göstermekle beraber, %10, %20 ve %50 oranında iyileştirilmeye gidildi.

Bu süreçte, başta örgütlü duruşları ile bu olumlu sonucu mümkün kılan İBBŞT mensubu üyelerimize, gösterdiği içten ve insani çaba ile çalışmalarımıza büyük destek veren Tiyatro Müdürü Sn. Salih ELİFOĞLU’na, idare ile bağlantımızı güçlendiren ve sürecin tüm aşamalarına müdahil olan Kültür İşleri Daire Başkanı Sn. Abdurrahman ŞEN’e, sürece bizzat dahil olarak her aşamasında bizimle birlikte hareket eden İŞTİSAN Yönetim Kurulu’na teşekkür ederiz.

Tüm ülke genelinde uygulanan haksız, usulsüz, mevzuata ve hepsinden öte insan haklarına aykırı taşeron işçiliğe karşın mücadelemiz devam ediyor, edecek!

Artık Başrol Dayanışmanın!

Oyuncular Sendikası
 

Paylaş.

Yorumlar kapatıldı.