Kültür Bakanlığı Aleyhine Yürütme Durduruldu

indir (1)Mimesis Haber / Kültür Bakanlığı’nın özel tiyatrolara yardım konusundaki 2013 – 2014 sezonundaki uygulamasına başta tiyatro olmak üzere kültür sanat çevrelerinden bir çok tepki gelmiş, politik gerekçelerle yardım alamadığını iddia eden bir çok tiyatro grubu, Kültür Bakanlığı kararlarının iptali için konuyu Mahkemeye taşımıştı. Barolar Birliği’de sanatçılara süreç içinde hukuki destek sözü vermiş ve gerek yardım alıp genel ahlak protokolü imzalayanlar adına gerekse yardım alamayan bazı topluluklar adına davalara hukuki destek sağlamıştı.

Barolar Birliği’nin sanatçılar ile imzaladığı hukuki destek protokolü çerçevesinde özel tiyatrolara ödenek kesintisinin iptali için açıldığı ifade edilen davada Ankara 9. İdare Mahkemesi “Yürütmenin Durdurulması”na karar verdiği öğrenildi. Barolar Birliği internet sitesinden yapılan duyuruda hangi tiyatro grubu için dava açıldığı ve dolayısı ile hangi tiyatro grubunun başvurusunun kabul edildiği yer almıyor.

Açıklamanın devamında belirtildiği üzere kararda, “ …davacını ilgili yönetmeliğin 9. Maddesinde belirtilen değerlendirme ölçütlerinden hangisi kapsamında maddi destekten yararlandırılmadığının net olarak ortaya konulamadığının görüldüğü, her ne kadar davalı idarece ilgili mevzuatta sayılan değerlendirme ölçütlerinin kesin ve belirleyici olmadığı iddia edilmiş ise de; bu durumun yardıma engel oluşturmayacağı ve taktir hakkının keyfi ve sınırsız kullanılabileceği anlamına gelmeyeceği açık olduğundan; objektif kriterler çerçevesinde değerlendirme yapılamadan tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir” denildiği öğrenildi.

Yürütmeyi durdurma kararı davayı sonlandıran bir karar değil; ancak bu kararın verilmesi Kültür Bakanlığı’nın destek uygulamasındaki açık hukuka aykırılıkları tespit etmesi açısından ve diğer dava açan gruplara emsal olması bakımında önem taşıyor.

Fırat Kuyurtar / Mimesis Haber

Yorum


işlemi tamamlayınız: