Üniversite Tiyatrolarının 27 Mart Bildirisi

telif

(34 üniversite tiyatrosunun ortak imzasıyla hazırlanan 27 Mart Dünya Tiyatro Günü bildirisini yayınlıyoruz.)

Yine mi Telif ?

Evet yine telif, çünkü 2012 yılında ONK Ajans ile üniversite tiyatroları arasında başlayan tiyatroda telif hakkı tartışması biz üniversite tiyatroları için çözülmüş bir mesele değil. Üniversite tiyatrolarının telife tabi tutulamayacağını bildirilerimizle, etkinliklerimizle ve oyunlarımızla iddia etmeye devam ediyoruz. Nasıl mı?

Telif talebi, sistemin amaçladığının tersine üniversite tiyatrolarını tasfiye etmekten, yok etmekten ziyade bizi bir araya getiren bir süreç olmaya devam ediyor. Bu tartışma ile birlikte, üniversite tiyatroları olarak başta telif olmak üzere tasfiyemizi amaçlayan diğer sorunlarımızı da paylaşıyor, çözümler üretmeye çalışıyoruz; telife tabii olsun ya da olmasın, oyunlarımızı oynamaktan vazgeçmiyoruz.

Üniversite tiyatroları önümüzdeki günlerde oyunlarını seyirci ile buluşturmak üzere hazırlık yapıyor. Önceki seneler de olduğu gibi bu oyunların bazıları telife tabi. Mesela Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları Sevgili Doktor’u (Neil Simon), İTÜ Taşkışla Sahnesi Klakson, Borazanlar ve Bırtlar’ı (Dario Fo), Yıldız Teknik OyuncularıMasanın Altında (Roland Topor), Gişe (Jean Tardieu)  ve Generallerin Beş Çayı’nı (Boris Vian), Marmara Üniversitesi Tiyatro Kulübü (Miftok) İmparatorluk Kuranlar’ı (Boris Vian) ve Marmara Mizah Kulübü iseBaşroldeki Kadınlar’ı (Lethilion) oynayacak… Bu oyunlar seyirci ile buluştuğu zaman herhangi bir kurumun telif talebi ile karşılaşıldığında telif ödemeyi reddedeceğimizi ve aşağıda imzası olan tüm üniversite tiyatroları olarak sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.

Üniversite tiyatrolarının  telif alanında sorunlarını ve taleplerini dile getirdiğimiz “Üniversite Tiyatroları ve Telif: Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” başlıklı çalışmamızı başta Kültür Bakanlığı ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü olmak üzere tüm ilgili kamu kuruluşlarına ve sivil kurumlara  ileteceğiz.  Üniversite tiyatrolarını telif ödemeye mecbur bırakan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, madde 33’ün “Yayımlanmış bir eserin, tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, yüz yüze eğitim ve öğretim maksadıyla doğrudan veya dolaylı kar amacı gütmeksizin temsili, eser sahibinin ve eserin adının mutat şekilde açıklanması şartıyla serbesttir. Aynı şekilde, yayımlanmış bir eserin, gönüllülük esasına bağlı olarak meslekten olmayan kişilerce, eğitim veya kültür sanat faaliyetleri kapsamında kar amacı güdülmeksizin temsili, eser sahibinin ve eserin adının mutat şekilde belirtilmesi şartıyla serbesttir” şeklinde değiştirilmesini talep ediyoruz.

Bugün 27 Mart! Bugün Dünya Tiyatrolar Günü! Üniversite tiyatroları olarak bizler bu günü oyun yazarak, prova yaparak, oyun oynarak kısacası üretmeye devam ederek anlamlı kılıyoruz. Telif ödemesi talebi ile karşı karşıya kalsak da, salonlarımız elimizden alınmaya çalışılsa da biz pes etmeyecek, inatla üretmeye devam edeceğiz!

•Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları

•İTÜ Taşkışla Sahnesi

•Yeditepe Üniversitesi Oyuncuları

•Marmara Üniversitesi Mizah Kulübü

•Marmara Üniversitesi Tiyatro Kulübü

•Yıldız Teknik Oyuncuları

•Anadolu Üniversitesi Yaşayan Tiyatro Topluluğu

•Ankara Tıp Fakültesi Oyuncuları

•Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Kulübü

•Beykent Üniversitesi Tiyatro Kulübü

•Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Kulübü Drama Komisyonu

•Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tiyatro Kulübü

•Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tiyatro Kulübü

•Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Oyuncuları

•Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Tiyatro Topluluğu

•Dicle Üniversitesi Tiyatro Kulübü

•Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu

•Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Topluluğu

•Hayalperdesi Oyuncuları (Pamukkale Üniversitesi)

•İnönü Üniversitesi Tiyatro Topluluğu

•İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tiyatro Topluluğu

•İTÜ Timis (Tiyatro Miyatro İstanbul)

•Kocaeli Üniversitesi Tiyatro Kulübü

•Koç Üniversitesi Tiyatro Kulübü

•Kuzey Kıbrıs Orta Doğu Üniversitesi Tiyatro Kulübü

•Marmara Üniversitesi Drama Kulübü

•Özü Tiyatro (Özyeğin Üniversitesi)

•Sabancı Üniversitesi Oda Tiyatrosu

•Sabancı Üniversitesi Tiyatro Kulübü

•Sakarya Üniversitesi Tiyatro Kulübü

•Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tiyatro Kulübü

•Selçuk Üniversitesi Ortaya Karışık Tiyatro Topluluğu

•Uludağ Üniversitesi Oyuncuları

•Yalova Üniversitesi Tiyatro Kulübü