Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği Açıklaması

tiyatroMimesis Haber/ Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği Yürütme Kurulu’nun yerel yönetimlerin tiyatro kurmaları gerekliliği üzerine yayınladığı bildiri aşağıdadır:

Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği İzmir, Fethiye ve Milas’tan sonra dördüncü buluşmasını Denizli’de gerçekleştirdi. Ege bölgesinde tiyatro yapan, sanat dernekleri, halk eğitim ve gençlik merkezleri tiyatroları, Belediye ve Şehir Tiyatroları ve özel tiyatrolardan oluşan birliğin toplantılarında öne çıkan başlıklar ve çözüm önerileri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği, mesleki ve sanatsal işbirliğine önem veren, üyeleri arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin sürekliliğini hedefleyen bir oluşumdur. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen buluşmalarda çeşitli atölye çalışmaları, söyleşiler ve seminerler düzenlemektedir. -Birliğe katılan tiyatroların ortak kararı Belediye bünyesinde tiyatro topluluğu oluşturmayan yerel yönetimlerin bir tiyatro ekibi kurmaları ve öncelik sıralarına almaları konusundadır. Kentlilerin ihtiyacı sadece altyapı hizmetleri değil, sanat ve kültür özellikle tiyatrodur. Bundan dolayı birlik olarak çağrımızı yineliyoruz. Her belediyeye bir tiyatro kurulmalıdır. Birçok tiyatro eğitimcisi ve sanatçısı verilecek görevlere hazırdır.

Menemen, Denizli, Milas, Aydın, Bornova, Karşıyaka belediyelerinin bu alanda gerçekleştirdikleri çalışmalar tüm yerel yönetimlere örnek olabilir. -Özel, dernek ve amatör tiyatro topluluklarının salon tahsis işlemlerinde yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi gerekmektedir. Salonları elinde bulunduran yerel yönetim ve kamu kurumlarının bu tahsislerde tiyatro ekiplerine gereken kolaylıkları göstermeleri çağdaş bir ülke olmanın en önemli gerekliklerinden birisini oluşturmaktadır. Kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin yönetmeliklerine bir an evvel salon tahsisi konusunda tiyatro ekiplerine indirimler uygulanması hatta sosyal sorumluluk projesi olan bazı çalışmaların yapılaması için sahnelerin ücretsiz verilmesi konusunda maddeler eklenmeli ve bu konuda kamuoyu yaratılmalıdır. -Özellikle özel tiyatroların devlet yardımı alması konusunda yaşanan tartışmalardan sonra çeşitli tiyatrolara yaptırım uygulanmasını şiddetle kınıyor.

Sadece özel tiyatrolara değil, yerel yönetimlerde, eğitim kurumlarında yani tiyatro yapılan tüm yerlerde sansür mekanizmasına karşı olduğumuzu belirtiyoruz. Sansür çağ dışı karanlık bir zihniyetin bir izdüşümüdür. Tiyatrocular olarak aydınlanmadan yana tavrımızı sürdürüyor, nerede sansür varsa karşısında dikileceğimizi beyan ediyoruz. Her ne kadar Ege bölgesinde oluşan bir birlikteliğe imza atmış bulunsak ta, ülke tiyatrosunun bir parçası olduğumuzu unutmadan, ülkemizin diğer yörelerinin tiyatro ekipleriyle ilişkilerimizi sürdürmeye davam ediyoruz. Türk tiyatrosunun yaşadığı çıkmazlarından, sanatçı ve ekipler arasında yaşanacak olan kardeşlik ve samimiyet duygusuyla kurtulabileceğini düşünüyoruz. Ülkemizde tiyatro mücadelesi veren tüm kurumlara, ekiplere ve sanatçılarımıza selam olsun! Birlikteysek; güçlüyüz!

Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği Yürütme Kurulu

 

Yorum


işlemi tamamlayınız: