Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Konferansı

posterMimesis Haber/İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından organize edilen Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Konferansı: Disiplinlerarası Katkı, Kuram ve Uygulama Deneyimleri” 25-27 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Konferansta oyun, drama ve sanat eğitimi bağlamında yapılan farklı sunumlar da dikkat çekiyor.

  • Mimesis Dergisi editörlerinden Dr. Bülent Sezgin tarafından verilen Oyun ve Drama Atölyesi
  • Drama Destekli Aile Eğitim Programının Etkinliğinin Aile Görüşlerine Göre İncelenmesi (Öğr. Gör. Emine Öztürk & Öğr. Gör. Elif Ünal Bozcan, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi)
  • Ebeveynlerin Oyuncak Seçimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi (Hatice Cemre Dağgül & Nigar Şuara Dalgıç)
  • Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyun Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi(Öğr. Gör. Dr. Pelin Piştav Akmeşe, Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu &  Nilay Kayhan)
  • Orff-Schulwerk Yaklaşımıyla Müzikten Resme, Resimden Hikâyeye Yaratıcı Bir Yol (Uzm. Birgül Berna Uysal, Esenyurt Şirinler Anaokulu
  • Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların ve Ailelerinin Tablet Bilgisayar ve Akıllı Telefonla Oyun Oynama Alışkanlıklarının İncelenmesi (Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nur Tuğluk, Atatürk Üniversitesi & Öğr. Gör. Tuba Akar, Sinop Üniversitesi)
  • Okul Öncesi Dönemde Yıl Sonu Sanat Performanslarının Pedagojik ve Estetik Analizi (Öğr. Gör. Dr. Bülent Sezgin, Boğaziçi Üniversitesi)

Konferans hakkında detaylı bilgi için http://ececonference.iku.edu.tr/tr/index.php adresine tıklayabilirsiniz.

Mimesis Haber/Bülent Sezgin

Yorum


işlemi tamamlayınız: