Özel Tiyatroların Hukuki Mücadelesi

Kültür Bakanlığı her sene olduğu gibi bu sezonda da özel tiyatrolara yardım yaparken takdir hakkını keyfi ve sınırsız kullandı. Seküler tiyatro çevrelerini bu konuda cezalandırmaya devam ederken kendine yakın bulduğu tiyatrolara da gerektiğinde dört oyunda yardım etmekten uzak durmuyor. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi hazırladığımız dosyadan ulaşabilirsiniz.

Yine de bakanlığa karşı mücadele eden tiyatrolar açısından olumlu haberler de gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST) Kültür Bakanlığı’na karşı açtığı yardım davasını kazandığını duyurdu. Mahkeme kararında “objektif kriterler çerçevesinde değerlendirme yapılmadan tesis edilen dava konu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” ibaresi geçiyor. Yani Bakanlık keyfi davranmış. Mahkeme bunu tespit ediyor. BGST’nin avukatı Fırat Kuyurtar bu konuda yazdığı yazıda mahkeme kararının emsal niteliğinde olduğunu vurgularken aynı zamanda tiyatroların mücadele ederken örgütlü davranmadıkları eleştirisinde de bulunuyor. Özel tiyatroların dava süreçlerini ayrı ayrı yürütmeleri bile bu eleştiriyi haklı kılıyor denebilir.

Diğer kazanımları da hatırlayalım. Benzer şekilde Dostlar Tiyatrosu da geçtiğimiz yaz açtığı davayı kazandığını duyurmuştu. Yine başka bir davacı olan Ortaoyuncular’ın davasında da 2014 Mart ayında yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı.

Dava açan tiyatrolar yukarıda saydıklarımızla sınırlı değil. Örneğin Tiyatro Kare, Altıdan Sonra Tiyatro ilk akla gelenlerden. Bu ve benzeri dava süreçlerinde neler olduğunun paylaşılması, kazanım sağlamak için birlikte davranılması çok önemli. Evet özel tiyatrolar geçen yıl girdikleri örgütlenme tartışmalarından bir örgüt çıkaramadılar. Ancak bu, en azından dava süreçleri devam eden tiyatroların bir araya gelmesine de engel değil.

Yorum


işlemi tamamlayınız: