Dini İçerikli Sanata Destek

28847387

AK Parti, seçim beyannamesinde kültür-sanat alanında yapılacakları da açıkladı.

“Milli, dini, ahlaki ve folklorik değerlerin işlenmesine yönelik etkin çalışan bir teşvik mekanizması oluşturacağız” denilen beyannamede, sanat dünyasının karşı çıktığı TÜSAK yasa tasarısının hayata geçirileceğinin de işareti verildi.

Ak Parti’nin seçim beyannamesinde beş sayfa yer alan, kültür sanat alanındaki ‘Neler Yapacağız’ başlıklı bölümde özetle şu ifadeler bulunuyor:

İdari Örgütlenme Yeniden Ele Alınacak:

“Önümüzdeki dönemde kültür ve sanat alanının, idari örgütlenmesini yeniden ele alacağız. Genel bütçeden kültür ve sanata ayrılan payı artıracağız. Sivil toplumun kültür ve sanat faaliyetlerine aktif olarak katılabileceği mekanizmaları artıracağız. Kültür ve sanat eserlerinin özgürce üretilmelerinin önünü açacak hukuki altyapıyı geliştireceğiz. Fikri mülkiyet haklarının kurumsallaşmasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Osmanlıca Etkin Öğretilecek:
“Medeniyet birikimimizin en önemli unsurlarından olan Osmanlıcanın etkin bir şekilde öğretilmesini, tarihimizle ve kültürümüzle olan bağlantının güçlendirilmesini sağlayacağız.”

Masal Kahramanlarının Belgeseli:
“Tarihimizin önemli şahsiyetleri ve olayları ile masal kahramanlarının belgesel, dizi ve çizgi filmlere dönüştürülerek tanıtımının yapılmasını destekleyeceğiz. Çocuklarımızın sorumlu birer birey olarak yetişmelerini sağlayacak içeriğe sahip bilgisayar oyunları ve animasyonların üretilmesini teşvik edeceğiz.”

Sahnede Yerli Üretime Destek:
“Tiyatro, sinema, opera, bale ve müzik alanlarında yerli üretimi evrensel standartlarda teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Bir yandan bu alanlara canlılık kazandırmak için kurumsal düzenlemeler yaparken, diğer yandan da destek ve teşviklerle sivil katkıyı artıracağız. Belediye, STK ve özel girişimcilerin kurduğu tiyatroların artırılmasını destekleyeceğiz. İlk, orta ve yükseköğretimde sanat ve estetik duygusunu geliştirici müfredatın oluşturularak uygulanmasını sağlayacağız.”

Dini Değerler İşlenecek:

“Türk film endüstrisinin dünyada sayılı endüstriler arasına girmesini sağlayacak tedbirleri alacağız. Kültürümüzün temel öğeleri olan milli, dini, ahlaki ve folklorik değerlerin işlenmesine yönelik etkin çalışan bir teşvik mekanizması oluşturacağız.”

Hürriyet