“Uyan Artık Ey Ehli Sanat”

ustunakmenMimesis Haber / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın ödüllü oyuncusu Levent Üzümcü’nün tiyatrodan ihracı ve memurluk haklarının feshi istemiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBBŞT) Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi üzerine bir açıklama yapan Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Eski Başkanı ve Sahne Sanatları Eleştirmeni/Yazar Üstün Akmen: “Artık bağırmıyorum, çığlık atıyorum. Uyan Artık Ey Ehli Sanat” dedi.

Bir sanatçının görüşlerinden dolayı belediyenin yüksek disiplin kurulunda yargılanmasının diğer tiyatroculara gözdağı vermek amacını güttüğünü iddia eden Üstün Akmen: “Genel Sanat Yönetmenlerini ve kurulunu etkisiz kıldılar. Yetmedi İBBŞT mensuplarının teşvik ikramiyelerini ödemeyerek sözüm ona cezalandırıyorlar. Tiyatroya alınacak yeni oyuncuların kimliklerini sosyal medyadan tarayarak siyasal görüşlerine göre değerlendiriyorlar” dedi. Rejimini zorla dayatmak isteyen siyasi partinin sanatı engellemek amacını artık iyiden iyiye ortaya koyduğunu söyleyen Akmen: “Tüm sanatçılar Defne Halman’ın da, Levent Üzümcü’nün de, diğerlerinin de yanı başında yer almalıyı. El ele, diz dize olmalıyız. İçinde olduğumuz zifiri karanlık günler ancak böyle atlatılabilir. Artık bağırmıyorum, çığlık atıyorum. Uyan Artık Ey Ehli Sanat” dedi.