Levent Üzümcü Gibi Yürekli Sanatçıların Varlığı Umudumuzdur…

Şahin Ergüney*

Levent Üzümcü’nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının kendi disiplin kurulu by-pas edilerek, Belediye Üst Disiplin Kurulu kararı ile sanatsal ve dünya görüşleri nedeniyle ihraç edilmesi siyasi bir karardır. Çünkü Anayasanın 26. Maddesi “herkesin düşünce ve kanaatlerini açıklama ve yayma hakkına sahiptir” der.

Levent Üzümcü, İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği’nin (İŞTİSAN) yani tüzel kişiliğe sahip bir sivil toplum kuruluşunun başkanıdır. Sivil toplum kuruluşunun başkanı olarak katıldığı her eylemde ve açıklamasında, insan haklarından, düşünce özgürlüğüne kadar toplumun her kesiminde açıkça tartışılan konularda düşüncesini net bir şekilde dile getirmiştir. Bu açıklamalar, onun sanatçı sorumluluğunun gereğidir ve bunun için cezalandırılamaz. Fikirlerini açıkça beyan ettikleri için açılan onlarca davada mahkemeler, Anayasanın 26. Maddesine atıfta bulunarak “demokratik ve çoğulcu sistemde doğal olan çok sesliliğin yansıması” olarak karar vermiştir.

Sanatın sorgulayan yanından rahatsız olanlar, sanat kurumlarına ve sanatçılara müdahale ederek, sanatçının kendine ve topluma olan sorumluluğunu yok edeceklerini, cesaretlerinin ve güvenlerinin kırılacağını ummaktadırlar. Levent Üzümcü bu şekilde cezalandırılarak muhalif ve aykırı duruşunun önü kesilmeye çalışılmakta ve bir anlamda onunla birlikte başka sanatçılara ve topluma gözdağı verilmektedir.

Eğer bir kişi yalnızca sahnede var olmaya çalışıyor, içinde bulunduğu dünyaya tepkisiz kalıyor ve sorgulamıyorsa o kişi aydın sanatçı değildir. Levent Üzümcü, doğruları çekinmeden dile getiren, düşüncelerini özgürce dile getiren, her türlü baskıcı sisteme karşı durabilme cesaretini gösterdiği için bu ülkenin aydın sanatçısıdır. Onun gibi yürekli sanatçıların varlığı, bu ülke için tükenmeyen umudumuzdur.

Saygılarımla…

*Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetim Kurulu Sanatçı Temsilcisi  tarafından yazılan diğer yazılar.

Yorum


işlemi tamamlayınız: