TEB: “Bürokrasinin Eline Teslim Edilmiş Bir Darülbedayi”

tebMimesis Haber / Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Yönetim Kurulu, Erhan Yazıcıoğlu’nun istifasının ardından Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine Süha Uygur’un getirilmesi üzerine bir açıklama yayınladı. Bürokrasinin egemen olduğu İBŞT yönetim anlayışından endişe duyduğunu belirten TEB, genel sanat yönetmenini bekleyen sorunları dile getirdi. TEB’in açıklaması şöyle:

Kentimizin en köklü tiyatro kurumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmenliği görevine yapılan atama, tiyatro alanındaki çalışmalara artı değer katmak üzere faaliyetlerini sivil toplum alanında sürdüren Tiyatro Eleştirmenleri Birliği olarak bizleri bu önemli görevin yetki ve sorumluluklarını bir kez daha gözden geçirmeye yöneltmiştir.

On sahnede, kadrolu ve sözleşmeli sanatçısı, teknik kadrosuyla 700’ye yakın çalışanı olan bir kurumun layıkıyla yönetilmesi öncelikle bu kurumun yüz yıllık kültürüne vakıf olmayı, oyuncularının, yönetmenlerinin, dramaturglarının ve teknik personelinin uzmanlık ve yeteneklerini bilmeyi, repertuvarına hakim olmayı gerektirir.

Darülbedayi gibi tiyatrodaki geleneğini çağdaş bir vizyonla buluşturması beklenen bir kurumda kıdem, kabiliyet, hakkaniyet ve güncel olma gibi kriterler arasında denge kuran bir yönetim modeli önem kazanmaktadır. Bu yönetim modelinde bürokrasinin, kişisel ilişkilerin, öznel yaklaşımların yeri yoktur.

Devam edegelen yönetim yaklaşımında bürokrasinin eline teslim edilmiş bir Darülbedayi’nin toplumun kültürel gelişimine katkısının son derece düşük seviyede kalıyor olması bizi endişelendirmektedir. Genel Sanat Yönetmeni’ni, kurum bünyesinde yıllardır çalışan tiyatro emekçilerine hak ettikleri kadroların verilmemesi, kurumun vizyonuna uygun olmayan sipariş edilmiş prodüksiyonlara imza atılması, binbir emekle sahneye konulmuş oyunların tamamen öznel bir yaklaşımla sansüre kurban edilmesi gibi köklü sorunlar beklemektedir.

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Genel Sanat Yönetmenliği görevine atanan sayın Süha Uygur’un bu zorlu görevin üstesinden geleceğini umar, kurumun seyircisine karşı sorumluluklarını idrak etmiş bir tiyatronun geleceği için başarılı olmasını dileriz. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği olarak tiyatro sanatı ve sanatçılarının her zaman yanında olmaya devam edeceğimizi, sanatın gelişimine olumsuz etki eden her türlü yaptırımın takipçisi olacağımızı ve eleştirisini dile getireceğimizi bildiririz.