İATG Ritm Atölyesi Tamamlandı

ritm_atolye_2Mimesis Haber / Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST) üyesi tiyatrocu ve dansçılar tarafından düzenlenen Ritim Atölyesi, 29 Haziran Çarşamba günü yapılan son çalışma ile tamamlandı. Atölye, Boğaziçi Üniversitesi Park1 çalışma salonunda, İstanbul Amatör Tiyatro Günleri’ni düzenleyen grupların ve Eğitim Sen 1 Nolu Şube Tiyatro Grubu’nun katılımıyla gerçekleşti; Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü’nden dört, Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları’ndan on altı, İstanbul Fen Oyuncuları’ndan sekiz, Taşkışla Sahnesi’nden altı, Yeditepe Üniversitesi Oyuncuları’ndan dört ve Eğitim Sen 1 Nolu Şube Tiyatro Grubu’ndan dört olmak üzere toplam kırk üç kişi katıldı. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü’nden dört müzisyen atölyenin ikinci bölümü olan sahneleme aşamasına katılım gösterdi.

ritm_atolye_315-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen atölyenin yürütücülüğünü Banu Açıkdeniz, Elif Karaman, Özgür Eren ve Zilan Kaki yaptılar. 15 Haziran Çarşamba günü ilk çalışmada temel ritim kavramlarının tanıtıldığı bir sunum yapıldı.  Atölye hedefinin İATG kapsamında uzun süredir ara verilmiş olan eğitim-araştırma çalışmalarının yeniden canlandırılması olduğu belirtildi. Yürütücüler, bu sunum ile atölye boyunca kullanılacak kavramlarda ortaklaşmayı ve böylelikle atölyenin başından itibaren katılımcılar arasında ortak bir dili yakalamayı amaçladıklarını aktardılar. Sunumda vuruş, tempo, subdivision (alt bölümleme), vurgu ve senkop olmak üzere 5 temel kavram ve bu kavramlardan hareketle ritmin çok katmanlı bir şekilde düzenlenmesiyle oluşan poliritim, müzikal ve fiziksel örneklerle açıklandı. Sahneleme çalışmalarında sezgisel düzeyde faydalanılan bu kavramların bilimsel bir yaklaşımla ele alınmasının ve vücut çalışmalarının ritim kavramlarını içerecek şekilde düzenlenmesinin çalışmaları geliştirici ve yaratıcı hale getireceği vurgulandı.

ritm_atolye_1Sunumdan sonraki  altı pratik çalışmanın ilk üç gününde temel ritim kavramları fiziksel egzersizlerle çalışıldı, ritmin vücut çalışmalarına ne şekilde dahil edilebileceği örneklendi. Son üç gün boyunca bu kavramların fiziksel aksiyon çalışmaları içindeki kullanımı ve bir sahne taslağının geliştirilmesi üzerine yoğunlaşıldı. Atölye sonunda grupların vücut çalışmalarını bu kavramlar ışığında yeniden düzenlerken faydalanabilecekleri bir sahne akışı oluşturuldu.

Mimesis Haber / Hüseyin Erdoğdu