Amerikan Üniversitelerinde Öğrencilere Önerilen Kitaplar

indeopenxMimesis Haber/ Amerika’da hazırlanan açık ders kılavuzu sitesinde son 15 yılda Amerika’daki Üniversitelerde öğrencilere okuması için önerilen kitapların listesi oluşturulmuş. Sitenin bağlantısı http://explorer.opensyllabusproject.org/

Listede klasikler önemli bir yer teşkil ediyor. Platon, Aristoteles, Homeros gibi Yunan klasikleri listenin başında yer alıyor. Dünya klasikleri arasında  John Milton’un Kayıp Cennet’i, Shakespeare’in Hamlet’i var. Listede Edward Said’in Şarkiyatçılık’ı Karl Marx’ın Kapilat’i, Thomas More’un Utopia ve Sartre’nin Varoluşçuluk’u gibi bilim ve düşünce dünyasında önemli olan kitaplar da var.

Listenin tamamı aşağıdadır:

1 – William Strunk – The Elements of Style

2 – Platon – Devlet

3 – Neil A. Campbell – Biyoloji

4 – Karl Marx ve Friedrich Engels – Komünist Manifesto

5 – Aristoteles – Nikomakhos’a Etik

6 – Niccolo Machiavelli – Prens

7 – Sophokles – Kral Oidipus

8 – Mary Shelley – Frankenstein

9 – Thomas Hobbes – Leviathan

10 – Kate L. Turabian – A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations

11 – Martin Luther King – Letter From the Birmingham Jail

12 – Paul C. Cozby – Methods in Behavioral Research

13 – Homeros – Odysseia

14 – Platon – Sokrates’in Savunması

15 – Sofokles – Antigone

16 – John Stuart Mill – Utilitarianism

17 – Homeros – İlyada

18 – Diana Hacker – The Bedford Handbook

19 – Diana Hacker – A Pocket Style Manual

20 – John Stuart Mill – Özgürlük Üzerine

21 – Thomas S. Kuhn – Bilimsel Devrimlerin Yapısı

22 – Joseph Gibaldi – MLA Handbook for Writers of Research Papers

23 – Joseph Conrad – Karanlığın Yüreği

24 – Kate L. Turabian – A Manual for Writers of Dissertations

25 – Samuel Huntington – Medeniyetler Çatışması

26 – Geoffrey Chaucer – Canterbury Hikâyeleri

27 – Edward W. Said – Şarkiyatçılık

28 – WilliamShakespeare – Hamlet

29 – Chinua Achebe – Parçalanma

30 – John Milton – Kayıp Cennet

31 – Alexis de Tocqueville – Amerika’da Demokrasi

32 – Augustinus – İtiraflar

33 – Harriet Ann Jacobs – Incidents in the Life of a Slave Girl

34 – Aristoteles – Politika

35 – Jean M. Due – Project Evaluation

36 – Henry David Thoreau – Walden

37 – Charles Darwin – Türlerin Kökeni

38 – Charlotte Perkins Gilman – The Yellow Wallpaper

39 – Platon – Diyaloglar

40 – Harvey M. Deitel – C : How to Program

41 – Benjamin Franklin – Autobiography

42 – Garrett James Hardin – The Tragedy of the Commons

43 – Rene Descartes – Meditasyonlar

44 – Jean Jacques Rousseau – Toplum Sözleşmesi

45 – Platon – Kriton

46 – Adam Smith – Ulusların Zenginliği

47 – Michel Foucault – Power

48 – James Stewart – Calculus : Early Transcendentals

49 – Aristoteles – Poetika

50 – Toni Morrison – Sevilen

51 – Thomas Jefferson – Bağımsızlık Bildirgesi

52 – Kate Chopin – Uyanış

53 – Virgil – The Aeneid

54 – Karl Marx – Kapital

55 – Jean Paul Sartre – Varoluşçuluk

56 – Thomas More -Utopia

57 – William Shakespeare – Fırtına

58 – Michel Foucault – Cinselliğin Tarihi

59 – T. S. Eliot – The Love Song of J. Alfred Prufrock

60 – Voltaire -Candide Ya da İyimserlik Üzerine

61 – Thucydides – The Peloponnesian War

62 – James S. Walker – Physics

63 – Euripides – Medea

64 – Immanuel Kant – The Metaphysics of Morals

65 – Platon – Euthyphron

66 – Zora Neale Hurston – Their Eyes Zora Neale Were Watching God

67 – F. ScottFitzgerald – Muhteşem Gatsby

68 – Ralph Ellison – Görülmeyen Adam

69 – Rene Descartes – Yöntem Üzerine Konuşma

70 – Thomas Paine – Sağduyu

71 – David Halliday – Fiziğin Temelleri

72 – C. W. Mills – Toplumbilimsel Düşün

73 – Konfüçyüs – Seçme Eserler

74 – John Rawls – A Theory of Justice

75 – Nathaniel Hawthorne – Young Goodman Brown

76 – Frederic Martini – Fundamentals of Anatomy and Physiology

77 – Mark Twain – Huckleberry Finn

78 – Max Weber – Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu

79 – John Locke – Hükümet Üzerine İki İnceleme

80 – Stephen A. Ross – Corporate Finance

81 – Aristophanes – Lysistrata

82 – Plato – Symposium

83 – William Ury, Roger Fisher, Bruce Patton – Evet Boyun Eğmeden Anlaşmaya Varmak

84 – Stephen Lucas – The Art of Public Speaking

85 – Ovid – Dönüşümler

86 – Herman Melville – Katip Bartleby

87 – Elaine Nicpon Marieb – Human Anatomy & Physiology

88 – Anne Moody – Coming of Age in Mississippi

89 – N. Gregory Mankiw – Makroekonomi

90 – Jonathan Swift – A Modest Proposal

91 – Aeschylus – The Oresteia

92 – William Faulkner – A Rose for Emily

93 – Aristoteles – Retorik

94 – Martin Luther King – I Have a Dream

95 – Franz Kafka -Dönüşüm

96 – Rachel Carson – Sessiz Bahar

97 – Henry David Thoreau – Sivil İtaatsizlik

98 – Raymond Chang – Genel Kimya

99 – Sigmund Freud – Uygarlığın Huzursuzluğu

100 – Paulo Freire – Ezilenlerin Pedagojisi

101 – John Berger – Görme Biçimleri

Yorum


işlemi tamamlayınız: