Uygur’un Atama İşlemi Hukuka Aykırı Bulundu

İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği’nin (İŞTİ- SAN), 16 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’na Genel Sanat Yönetmeni olarak atanan Süha Uygur’un atama işleminin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla İ.B.B Başkanlığı’na açtığı dava derneğin lehine sonuçlandı.

İŞTİSAN, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Süha Uygur’un, Şehir Tiyatroları Yönetmenliği’nin Genel Sanat Yönetmeni’ni tanımlayan 18. maddesindeki şartları taşımadığını, Uygur’un “Fakülte ya da yüksekokul” mezunu olmaması sebebiyle davanın dernek lehine sonuçlandığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu dava, 2012 yılında sanatçılara ve tiyatro çalışanlarına haber verilmeden, belediye bürokratlarınca yapılan yönetmelikle değiştirilen maddeler arasında bulunan GSY’nin nitelikleri maddesine atıfla, yönetmeliği değiştirenlerin kendi yaptıkları değişikliğe kendilerinin uymamaları sonucu doğmuştur. Derneğimizin isimler ve kişiliklerle hiçbir sorunu yoktur. Ancak süreçte görülmüştür ki, eski yönetmeliğimize nazaran neredeyse yetkisiz bırakılan bir Genel Sanat Yönetmeni’nin, tiyatromuzun işleyişinde fazla bir etkisi kalmamıştır.

Gerçek Gündem