Mimesis Tiyatro Çeviri/Araştırma Dergisi’nin 21. Sayısı Çıktı

Mimesis Haber / İlk sayısı yaklaşık 30 yıl önce yayınlanan ve tiyatro alanında yarı akademik düzeyde çeşitli çalışma ve çevirilere yer veren Mimesis Tiyatro Çeviri/Araştırma Dergisi’nin 21. Sayısı yayınlandı. Bu sayı 2014 yılında Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST) bünyesinde yürütülen çağdaş politik tiyatro çalışması kapsamında ortaya çıkan Thomas Ostermeier ve Tiyatro Anlayışı dosyasıyla açılıyor. Ostermeier’in bazı oyunlarının izlenerek değerlendirildiği, kendi tiyatrosu ve günümüz Alman tiyatrosu ile ilgili çeşitli okumaların yapıldığı çalışmadan, aktarım notlarının yanı sıra Ostermeier ile Türkiye ziyaretleri sırasında yapılan sohbetler de dosyada yer alıyor. Ostermeier’in yönettiği pek çok Ibsen oyununa istinaden kaleme aldığı “Ibsen’i Okumak ve Sahnelemek” yazısı ve Schaubühne’ye henüz başlamışken yazdığı “İvme Çağında Tiyatro” başlıklı yazısı da dosya kapsamında bulunuyor. Dosyanın son parçası ise Alman tiyatrosunun 20. yüzyıl süresince kurumsallaşmasını inceleyen ve yakın zamanda içine düştüğü çıkmazı irdeleyen “Alman Tiyatro Krizi Üzerine Notlar” makalesinin çevirisi.

Derginin ikinci dosyasının içeriği ağırlıklı olarak 2007-2015 yılları arasında BGST ve Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BÜO) tarafından yürütülen kültürel çoğulcu tiyatro çalışmalarının sonuçları üzerine kuruldu. Üç bölümden oluşan dosyada ilk bölüm Osmanlı Ermeni tiyatrosunda 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında iki yazarın (Baronyan ve Odyan) eserleri bağlamında ortaya çıkan oyun yazarlığı geleneğiyle ilgili yazıları içeriyor. İkinci bölümde Osmanlı’nın son döneminde tiyatro alanında etkin olmuş kimi Ermeni tiyatrocuların anılarına yer veriliyor. Son bölümde ise tiyatro yaşamını Rusya’da sürdüren Kürt tiyatro adamı Şalîko Bêkes’le 2014 yılında İstanbul Amatör Tiyatro Günleri (İATG) sırasında yapılan Kürtçe söyleşinin tam metni yer alıyor.

Daha sonra, bu yıl 24. kez düzenlenen İATG programında yer alan temel ritim atölyesiyle ilgili yazılara yer veriyoruz. Katılımcılarına giriş niteliğinde temel bir ritim bilgisi kazandırmak ve fiziksel bir ritim duygusu edinmeyi teşvik etmek amacıyla tasarlanan atölye için 15-29 Haziran tarihleri arasında yedi günlük bir eğitim-araştırma çalışması yürütüldü. Temel ritim kavramlarının tanıtıldığı bir sunumla başlayan atölyede altı pratik çalışma yer aldı. Bu dosyada temel ritim kavramları sunumunun metnini ve atölyenin değerlendirme raporunu okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Dergi, çocuk-gençlik tiyatrosu üzerine bir yuvarlak masa toplantısının notlarıyla devam ediyor. BGST bünyesinde yürütülen genç seyirciye yönelik çalışmalar kapsamında şimdiye kadar “Moliere Efendi”, “Selam Sana Shakespeare”, “Musahipzade ile Temaşa” ve “Lorca’nın Acıklı Güldürüsü” isimli oyunlar üretildi. Bu oyunları üreten kadro ve çocuk-gençlik tiyatrosu alanında deneyim ve bilgi sahibi isimlerin yer aldığı yuvarlak masa toplantısından hem bu oyunların hazırlanma sürecine hem de genç seyirciye yönelik oyunlar alanında Türkiye’deki duruma dair bilgi edinilebilir.

BGST 2012 yılında ilk gösterimini 18. İstanbul Tiyatro Festivali’nde gerçekleştirmek üzere “Karşılaşmalar” isimli bir prodüksiyon çıkardı. İlk çıktığı dönemde taslak olarak nitelendirilen oyun 2013 ve 2014 yıllarında geliştirilerek 2015 yılı başına kadar sahnelenmeye devam etti. Bu sayıda oyunun reji kadrosundan isimlerle yaptığımız bir söyleşiye yer veriyoruz. Söyleşide ağırlıklı olarak oyunun çıkış süreci ve dramaturjik ekseni konuşuldu. 2011 yılında geçen oyun güncel siyasi ve toplumsal gelişmeleri konu ediniyor.

İçindekiler

  • Thomas Ostermeier ve Tiyatro Anlayışı

Alışıldık Hayatlara Dil Kazandırmak / Sezin Gündoğan

Stein ve Ostermeier Yönetiminde Schaubühne: Devamlılıklar ve Kopuşlar / Fırat Güllü

Neden Picasso’yu Taklit Eden Bir Ressam Görmek İsteyeyim / Thomas Ostermeier ile Söyleşi

Hamlet Senden Benden Farklı Bir Karakter Değil / Thomas Ostermeier ile Söyleşi

Ibsen’i Okumak ve Sahnelemek / Thomas Ostermeier

İvme Çağında Tiyatro / Thomas Ostermeier

Alman Tiyatro Krizi Üzerine Notlar / David Ashley Hughes

  • Tiyatroda Kültürel Çoğulculuk

Tiyatroda Kültürel Çoğulculuk Dosyası Üzerine

Ermenistan’da Komedya ve Hiciv: Baronyan ve Odyan / Frédéric Feydit

Hagop Baronyan: Dönüşümün Mizahı Üzerine / Duygu Dalyanoğlu

İki İstanbul: Baronyan’ın ve Apisoğom Ağa’nın İstanbulları / Ayşan Sönmez, Fırat Güllü

  1. Yüzyıl Başında Ermeni Tiyatrosu Üzerine Söyleşiler:

– Yervant Tolayan’ın Anılarında Mardiros Mınakyan ve Osmanlı Dramatik Kumpanyası

– Vahram Papazyan’ın Yenovk Şahen’e Gönül Borcu

– Nişan Beşiktaşlıyan’ın Kaleminden Yenovk Şahen

Şalîko Bêkes ile Söyleşi

  • Temel Ritim Atölyesi

Temel Ritim Atölyesi Sunumu / Banu Açıkdeniz, Elif Karaman

İATG 2016 Ritim Atölyesi Değerlendirme Raporu

  • Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST) Gençlik Oyunları Hakkında
  • Karşılaşmalar

Karşılaşmalar: “Bir devir toprağa veriliyor ve ‘yeni’ bir dönem başlıyor” / Söyleşi

Karşılaşmalar Oyun Metni