Oyun Yasaklamalarına İlişkin TEB’den Kamuoyuna Duyuru

Mimesis Haber / Tiyatro Eleştirmenleri Birliği oyun yasaklamalarına ilişkin kamuoyuna bir duyuru yayınladı.

“Yaşamı anlamlandırmak adına en önemli sağaltım araçlarından biri olan tiyatronun bilinçlendiren, bellek tazeleten, arındıran, uyandıran, eleştirel düşünmeye sevk eden etkilerinden tedirgin olup, sansür, işten uzaklaştırma, ödenekleri kesme, hedef gösterme, ötekileştirme ve son olarak oyun yasaklamaya kadar varan uygulamalar rahatsız edici boyuttan çıkıp uygar yaşamı tehdit edici bir noktaya gelmiştir. Bir arada barış içinde, sevgiyle ve sanatla dünyayı anlamlandırma, değiştirme, güzelleştirme çabasına gelen bu tepeden inmeci müdahalelerden güç alan kimi odakların sosyal medya hesaplarından yansıyan tehditkar söylemleri çok sesliliğin, demokrasi kültürünün olmadığı yer ve zamanda hayatımızı nasıl çoraklaşacağının örneklerini göstermektedir.

Bu nedenle, fikirlerin özgürce söylenmesinden kimseye zarar gelmeyeceğini, ancak böylelikle birbirimizi anlayıp gelişeceğimiz, ortak akılda buluşabileceğimizi tekrar ifade ediyor, sanatın dönüştürücü, sağaltıcı gücüne olan inancımızı yüksek sesle haykırıyoruz.”

TEB Yönetim Kurulu

Yorum


işlemi tamamlayınız: