Cumhuriyet Gazetesi ve Cumhuriyet Vakfı’nın Yönetim Kurulu Değişti

Cumhuriyet Vakfı Başkanlığı’na Orhan Erinç’in yerine Alev Coşun, Genel Yayın Yönetmenliği’ne ise Murat Sabuncu yerine Aykut Küçükkaya getirildi.

Cumhuriyet gazetesinin sahibi olan Cumhuriyet Vakfı’nın bugün yapılan yönetim toplantısı sonucunda gazetenin yönetim kurulu değişti.

Toplantı sonucunda Vakıf Başkanlığı’na Alev Coşkun seçilirken, genel yayın yönetmenliğine de Aykut Küçükkaya geldi.

Cumhuriyet’in yayın yönetmenliğini Can Dündar’ın ardından son iki yıldır Murat Sabuncu yürütüyordu, ki bunun 17 ayı hapiste geçti. Vakıf Başkanı ise Orhan Erinç’ti.

İcra Kurulu Başkanı olan Akın Atalay’ın yerine ise kimin geldiği saat 21.30 itibariyle belli değil.

Vakıf Yönetimi

Cumhuriyet Vakfı’nın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Alev Coşkun (Başkan), Ali Sirmen (Başkan Yardımcısı), Kemal Işık Kansu (Genel Sekreter), İrfan Hüseyin Yıldız (Genel Sayman), İnan Kıraç (Üye), Şevket Tokuş (Üye), Şükran Soner (Üye), Mustafa Ali Balbay (Üye), İbrahim Yıldız (Üye), Av. Turan Karakaş (Üye ), Prof. Dr. Tayfun Akgüner (Üye).

Yönetim kurulu

Yönetim Kurulu’nun belirlediği yeni Yayın Kurulu ise şu isimlerden oluşuyor:

Alev Coşkun (Başkan), Ali Sirmen (Başkan Yardımcısı), Aykut Küçükkaya, Emre Kongar, Şükran Soner, Kemal Işık Kansu, Orhan Bursalı, Mine Kırıkkanat, Miyase İlknur.

Eski yönetim kurulunda yer alan Orhan Erinç, Akın Atalay, Hikmet Çetinkaya ve Önder Çelik yeni yönetimde yer almadı.

Yeni Yönetim Kurulu’ndan Açıklama

Yeni Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu şu açıklamayı yaptı:

İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Cumhuriyet Vakfı’nın 18.02.2014 tarihinde yaptığı seçimleri iptal etmiş ve bu seçimleri hukuken batıl yani yok hükmünde saymıştır. Mahkemenin 02.05.2017 tarihinde verdiği bu karar önce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne götürülerek itiraz edilmiş, bölge adliye mahkemesinin yerel mahkemenin kararını onaması üzerine önceki vakıf yöneticileri kararı Yargıtay’a götürmüştür.

Yargıtay 8. Dairesi konuyu incelemiş, İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin iptal kararını 03.08.2018 tarih ve 2018-9860 esas 2018-14781 sayılı kararı ile onamıştır. Yargıtay’ın bu kararına uyularak 7 Eylül 2018 tarihinde yapılan seçimlerde oluşan yeni Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu şu unsunları kamuoyu ile paylaşır:

Cumhuriyet gazetesi ulu önder Atatürk’ün yönlendirmesi ve arzusu ile 7 Mayıs 1924 tarihinde Atatürk’ün Kuvayi Milliye arkadaşı Yunus Nadi tarafından kurulmuştur. Cumhuriyet gazetesi 94 yıllık onurlu bir geçmişe sahiptir. Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet Vakfı tarafından yönetilir. Cumhuriyet Vakfı 1993 yılında kurulmuştur ve gazetenin adı vakfın mal varlığıdır. Bu nedenle Cumhuriyet adı sadece Cumhuriyet Vakfı ‘na aittir, kimse kullanamaz. Vakıf Yönetim Kurulu gazeteyi yönetirken, Cumhuriyet Vakfı Resmi Senedi’nin koyduğu temel ilkelere kesin olarak uymak zorundadır.

Cumhuriyet Vakfı Senedi’nin başlangıç bölümü gazetenin yayın ilkelerini, yayın politikasını tartışmaya yer vermeyecek bir biçimde açıkça belirtmiştir ve bu ilkelerden sapılamaz. Cumhuriyet Vakfı’nın bu ilkeleri ise şunlardır:

  • Cumhuriyet gazetesi ne hükümet ne de parti gazetesidir.

  • Cumhuriyet gazetesi yalnız Cumhuriyetin bilimsel ve yaygın anlatımıyla demokrasinin savunucusudur. Hukukun üstünlüğü gazetenin yayın politikasının temelidir.

  • Gazete Cumhuriyet ve demokrasi fikir ve esaslarını yıkmaya çalışan her türlü kuvvete karşı mücadele edecek ve ülkemizde her anlamıyla gerçek bir demokrasi kurulması için bütün varlığı ile çalışacaktır.

  • Cumhuriyet gazetesi, Atatürk devrim ve ilkelerinin açtığı aydınlanma yolunda aklın bağnazlıktan, bilimin dinden bağımsızlaşması, laiklik ilkesinin toplumca benimsenmesi için çaba gösterecektir.

  • Cumhuriyet gazetesinin, “İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Bildirgesi”ni demokrasinin evrensel anayasası olarak benimser. Cumhuriyet gazetesi gerçek Cumhuriyet yönetimi esaslarına ancak ATATÜRK’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü kapsamında ulaşılacağını temel ilke sayar.

  • Milli Mücadele sonunda kazanılan milli sınırlarımız tartışılamaz. Cumhuriyet gazetesiMilli Mücadele ile kazanılan bu milli sınırların yılmaz savunucusudur.

  • Onurlu kimliği, ilkeleri ve amaçları uzun bir süre içinde belirlenip toplumda kök salan Cumhuriyet gazetesini ATATÜRK ilkelerinden ödün vermeden yaşatmak Cumhuriyet Türkiyesi’ne, Türk toplumuna ve Cumhuriyet okurlarına çok önemli bir ödev niteliğine dönüşmüştür.

Yeni seçilen Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu bu temel ilkelerin bilincinde gazeteye ismini veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, gazeteyi kuran Kuvayı Milliyeci Yunus Nadi’ye, gazeteyi kurumsallaştıran Nadir Nadi ve İlhan Selçuk’a, vakfımızı kuran Nadir Nadi’nin eşi Berin Nadi’ye sadık kalacaktır.

Bir süredir eksikliğini gördüğümüz Atatürk ve onun temel ilkeleri Cumhuriyet gazetesine kesin olarak geriye dönmüş bulunuyor. Cumhuriyet gazetesi bir dava gazetesidir. Bu davanın temel ilkeleri Vakıf Senedi’nde tespit edilmiştir ve yukarıda tekrarlanmıştır.

Yeni yönetim kurulu işte bu ilkelerden hiçbir biçimde ödün vermeden gazetenin yayın yaşamını sürdürecektir. Yinelemekte yarar görüyoruz: Gazetenin temel politikası Atatürk’ün aydınlanma devrimleridir. Antiemperyalist bağımsızlık savaşının temel ilkelerine bağlılıktır. Gazetenin temel çizgisi Nadir Nadi, İlhan Selçuk, Uğur Mumcu çizgisidir. Gazetenin sadık okuyucusunun arzuladığı temel yayın çizgisine bugünden itibaren dönülmüştür. Gazetenin asıl sahibi onu 94 yıldır yaşatan sadık okuyucusudur. Gazetenin patronu yoktur.

 

Bianet

 

Yorum


işlemi tamamlayınız: