Boğaziçi Üniversitesi’nde Folklor ve Dans Tarihi Üzerine Seminerler Öğrencilerle Buluştu

Mimesis Haber

Boğaziçi Üniversitesi’nde Ekim ayı boyunca folklor ve dans tarihi üzerine seminerler öğrencilerle buluştu. Bu kapsamda ilk etkinlik 13 Ekim’de gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü’nden öğrencilerin katıldığı etkinlikte Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’ndan Taner Koçak “Folklor Alanının Kurumsallaşması ve Folklora Yaklaşım” ve Ülker Uncu “Türkiye’de Geleneksel Müziklere Yaklaşım ve Kardeş Türküler Örneği” seminerleri gerçekleştirildi. Seminerin ilk bölümünde Taner Koçak folklor alanında yapılan çalışmaları tarihselleştirerek, ulus devletleşme sürecinde kimlik oluşumundan bahsederken Türkiye’de Cumhuriyet’in kuruluş yıllarından itibaren halk dansları ve kültürünün oluşturulması, standartlaştırılması üzerine bilgi verdi.

Seminerin ikinci yarısında ise Ülker Uncu, üniversite ve kulüp yıllarından deneyimlerini aktardı. Kardeş Türküler projesinin BÜFK’te ilk oluşmaya başlamasının akabinde 90’lı yıllarda değişen kültürel hareketlerin ve geleneksel halk kültürünün, müziğin ve dansın nasıl incelenmesi gerektiği üzerine o yıllarda Folklor Kulübü’nde yapılan tartışmaları aktardı. Folklor Kulübü’nün 90’lı yıllarda geçirdiği dönüşüm ve Kardeş Türküler’in bir proje olarak ortaya konmasında geleneksel müzik malzemesinin nasıl ele alındığından ve nasıl icra edildiğinden bahsetti. Sunumda Kardeş Türküler’den şarkılar dinletirken, bu şarkıların kaynağını ve o dönemde farklı sanatçılar tarafından nasıl icra edildiğini de öğrenciler ile paylaştı.

Kampüste öğrencilerle buluşan bir diğer etkinlik ise İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat Bölümü Bölüm Başkanlığı yapan Doç. Dr. Berna Kurt’un bale, modern ve çağdaş dans tarihi üzerine olan semineriydi. Etkinlik organizasyonunu Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü (BÜFK) ve Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları’nın (BÜO) üstlendiği seminere, İstanbul Fen Oyuncuları (İFO) da katılım gösterdi. Seminerin ilk bölümünde balenin tarihsel süreci aktarıldı. İkinci bölümünde ise modern ve çağdaş dans tarihi üzerine dönemin tartışmalarından ve arkaplanından bahsedildi. Berna Kurt Boğaziçi Üniversitesi’nde dans, müzik ve tiyatro alanında çalışma yürüten öğrencilerle bir araya gelerek dans tarihine giriş niteliğinde bilgilendirici bir seminer gerçekleştirmiş oldu.

Beyzanur İyitütüncü – Recep Hazır

Yorum


işlemi tamamlayınız: