Pixel: Işık, Hip-Hop ve Akrobasi

Mimesis Haber / 22. İstanbul Tiyatro Festivali, 4 Aralık Salı günü ikinci kez sergilenen Pixel ile sona erdi. Işığın ve hareketin sınırlarını zorlayan bir gösteri olarak tanıtımları yapılan Pixel, Institut Français ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı işbirliği ile Türkiye’ye geldi; koreograf Mourad Merzouki bu çalışmasının yönetmenliğini de üstleniyor.

Merzouki dans hayatına Fransa’da hip-hopla başlamış, grubu Compagnie Käfig çatısı altında farklı dansçılar ve gruplarla çalışmalar üreten bir dansçı ve koreograf. Pixel’de çoğunluğu hip-hop olmak üzere dans ve yanı sıra akrobasi ile sirk unsurları yer alıyor. Bunda, kadroda yer alan sirk dansçılarının payı da olmakla birlikte Merzouki’nin kendisi de çocukken sirklerde akrobasi eğitimi almış. Daha sonra sokakta hip-hop ile tanışıp bu dansı hayatının merkezine yerleştirmiş. Merzouki, bir röportajında çalışmalarında yenilik peşinde olduğunu; dansı farklı disiplinlerle yan yana getirmeyi sevdiğini belirtiyor. Hip-hop’u farklı anlatım biçimleriyle buluşturarak bu dansın anlatım olanaklarını geliştirme hedefi taşıyor. Pixel’de yaptığı ise projeksiyon teknolojisi yoluyla ışığı ve hip-hop/akrobasi hareketlerini bir araya getirmek.

Pixel, önceden kaydedilmiş ve sahneye iki ayrı projeksiyon yoluyla yansıtılan ışık hareketlerine icracıların eşlik etmesiyle ilerliyor. Dijital sanatçılar Adrien Mondot ve Claire Bardainne tarafından tasarlanan ışık görüntüleri, genel olarak sahneye boyut katmak, boyutları vurgulamak, engeller oluşturmak, yağmur yağdırmak, zemini kaydırmak gibi çeşitli şekillerde işlevleniyor. Dansçılar kimi yerlerde cisimleşen ışıkla etkileşime girerek hareketlerini icra ediyor, kimi yerlerde ise ışık yalnızca görsel bir ifade buluyor. Mondot ve Bardainne’in kavramsal çerçevesini de kurduğu gösterinin müzikleri Armand Amar tarafından yapılmış.

İlk gösterimi sonrası dansçılar ve koreografın katılımıyla yapılan soru-cevap oturumunda sorulan sorulardan anlaşıldığı kadarıyla seyirci, dans ve ışığın birbirini anlık etkileşim yoluyla değiştirdiği, interaktif bir gösteri beklentisi içindeydi. Ancak Merzouki’nin de açıkladığı gibi, sahnede herhangi bir sensör bulunmuyor ve ışık oyunları önceden kaydedilmiş durumda. Dansçılar hareketlerini, önceden belirlenmiş konumlara yerleşerek ışıkla senkronize şekilde icra ediyorlar. Yine soru-cevap bölümünde Merzouki, gösteride bir hikaye anlatma amacı gütmediğini, izlediğini yorumlamayı seyircilere bıraktığını ifade etti. Merzouki’nin dijital projeksiyon teknolojisini sahneye taşıma ve dansla bir araya getirme isteğinden doğan Pixel, bu manada bütünlüklü bir gösteriden ziyade çeşitli sahneleme fikirleri ve anların bir araya geldiği bir hip-hop, akrobasi ve ışık şovu.

Sezin Gündoğan / Mimesis Haber