7+5 Beceri=Yaratıcı Drama

Çağdaş Drama Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ömer Adıgüzel’in Yurt Gazetesinde yayınlanan 7+5 Beceri=Yaratıcı Drama adlı yazısını, okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz.

Selçuk Şirin 16 Eylül 2018 tarihli Hürriyet Gazetesi’ndeki bir yazısında Harvard Innovation Lab’den Toni Wagner’in bir çalışmasına gönderme yaparak çocukların bugünün dünyasında rekabet edebilmek için 7 temel beceriye sahip olması gerektiği görüşünü savunmaktadır. Bu beceriler “Eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi, Hayatın farklı katmanları arasında işbirliği kurma becerisi,  Zihinsel çeviklik ve esneklik, İnisiyatif alma ve girişimcilik, Sözlü ve yazılı iletişim, Bilgiye ulaşma ve işleme becerisi, Meraklanma ve hayal kurma becerisi” olarak sıralanmıştır.

Yazının devamı için tıklayınız: yurtgazetesi

 

Yorum


işlemi tamamlayınız: