Mimesis Söyleşileri

Şanoya Bajer a Amedê: Em Ji Pêşeroja Şanoya Kurdan Hevîdarin

Şanoya Bajer a Amedê: Em Ji Pêşeroja Şanoya Kurdan Hevîdarin

Mimesis Söyleşi/ Şanoya Bajer a Amedê (Diyarbakır Şehir Tiyatrosu) Wek hemî saziyên kurdan hemî şanoyên kurdan jî bi bandor û zora rejîma dewletan  avabiye an jî helweşîyane. Sazîyên Kurdan yên hunerî û çandî gelek caran saziyên sîyasî zehftir li bin tundiyên rejîman de mane. Kengê Kurd di hêla sîyasî de xwedan [...]