Oyuncular Sendikası’ndan Çalışma Koşulları Üzerine Rapor

Pinterest LinkedIn Tumblr +

2017 yılında  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’ nın yürütmüş olduğu  “Dizi Sektöründe Çalışanların Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi” genel değerlendirme raporu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Hazırlanan Genel Değerlendirme Raporu, kayıt dışı istihdam, olumsuz çalışma şartları, işyeri çalışma ortamı ve şartlarından kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak ‘Risk’, ‘İşkolu/Sektör’ ve ‘Alan’ esaslı programlı teftişler yapılmasına katkı sağlamak amacı ile kamuoyu ile paylaşılmıştır.

İş teftişlerinin işyeri çalışma ortamı ve koşullarından kaynaklanan risklere karşı sağlık ve güvenliğin korunmasına, çalışma koşullarının iyileştirilmesine, çalışma ortam ve koşulları konularında işçi ve işverenlerin bilgilendirilmesine katkı sunabileceği çok açıktır. Oyuncular Sendikası olarak hazırladığımız; sahne, perde, ekran ve mikrofon oyuncularının çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerimizi sunduğumuz raporumuz, sektördeki diğer paydaşlarımız BİROY Meslek Birliği ile Sinema TV Sendikas’nın hazırladığı raporlar ile beraber ana rapora eklenmiştir.

İlgili Bakanlığa  bağlı müfettişlerin yürüttüğü çalışmanın raporunda, oyuncuların sosyal güvencesi(zliği), sendikal örgütlenme özgürlüğü, uzun çalışma sürelerinin iş kanununa aykırılığı ve doğurduğu risk ve tehlikeler, kayıt dışılık ve ödeme sorunları, figüranların sigortalılık durumu, ile telif hakkı ve FSEK 18/2 maddesi gibi pek çok sorun tespit edilmiş, değerlendirilmiş ve görüşler ile çözüm önerileri sunulmuştur.

Sektörümüz açısından ortaya koyduğu tespitler ışığında olumlu değerlendirdiğimiz bu raporu sektörün diğer paydaşları ve kanun yapıcılar ile müzakere edip sektörümüzün gelişmiş ülkelerdeki standartlara kavuşturulmasında önemli rol oynayacağını, özellikle belli başlıklarda bir rehber metin olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

*2017 yılı iş teftiş faaliyetleri için hazırlanan bu raporda; iş teftiş faaliyetlerinin birleşmeden önceki İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılmış olması nedeniyle, bu raporun içeriğinde “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” ile “İş Teftiş Kurulu Başkanlığı” unvanları kullanılmıştır.

oyuncularsendikasi

Bu yazı Oyuncular Sendikası web sayfasında yayınlanmıştır.

Paylaş.

Yanıtla