Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘Müzikal Tiyatro Giriş’ Semineri

Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’nde 24-25 Haziran günlerinde Müzikal Tiyatroya Giriş adıyla bir seminer gerçekleşti. İstanbul Amatör Tiyatrolar Günleri’ni düzenleyen topluluklara yönelik verilen uygulamalı seminerin yürütücülüğünü Banu Açıkdeniz, Duygu Dalyanoğlu ve Feryal Öney gerçekleştirdiler. İki günlük seminere Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları, Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü, İstanbul Fen Oyuncuları ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nden öğrenciler katıldı. Seminerin tarihsel arkaplan ve müzikal unsurların tanıtımına ayrılan ilk günü yaklaşık 100 kişilik bir katılımcı grupla gerçekleşti. Uygulamalı bölümün de yer aldığı ikinci gün ise çalışma gruplardan gelen temsilcilerle (yaklaşık 20 kişilik bir grupla) sürdürüldü.

İlk günü iki ayrı bölümden oluşan seminer, Duygu Dalyanoğlu’nun “Müzikal Tiyatro Formunun Avrupa ve Amerika’da Gelişim Süreci” başlıklı sunumu ile başladı. Müzikal Tiyatronun Antik Yunan’dan 1950’lere kadarki gelişim sürecinin özetlendiği bu bölüm, barkovizyondan izletilen çeşitli müzikal tiyatro örnekleri ile desteklendi. Ardından Banu Açıkdeniz “Müzikallerde Koreograf Yönetmenler” başlığı altında organik müzikal tiyatro örneklerine geçişi sağlayan İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişen koreograf-yönetmen konseptini ve bu dönemde sahneye konan bir takım örnekleri çeşitli görsellerle aktardı. Tarihsel arkaplan sunumlarının son bölümünde Feryal Öney “Müzikal Tiyatro Formunun Türkiye’deki Gelişim Süreci”ni anlattı. Bu bölümde ayrıca Türkiye’deki müzikal tiyatro alanında adı geçen sanatçıların eserlerinden bazı bölümler izlendi.

Bu tarihsel arkaplan sunumlarının ardından ikinci bölümde Banu Açıkdeniz “Müzikal Tiyatroda Müziğin Unsurları ve Analizi” başlığıyla Müzikal Tiyatro alanında  çalışmak isteyecek icracıların ihtiyaç duyacakları müzikal unsurları çeşitli müzikal sahnelerden örneklerle tanıtan bir sunum gerçekleştirdi.

İlk günkü seminerin son bölümü katılımcılardan gelen soru ve yorumlara ayrıldı. Bu bölümde özellikle Türkiye ‘deki gösteri sanatları tarihinde müzikal tiyatronun gelişimi ve önündeki engeller üzerinde duruldu.

Seminerin ikinci günü, “Müzikal Tiyatroda Müziğin Unsurları” başlığında tanıtılan kavramların Özleyiş Tangosu üzerinden örneklenmesi ve bu şarkının analizi ile devam etti.  Ardından müzikal tiyatroda metin katmanının analizi üzerine bir sunum gerçekleşti. Bu sunumun ardından Özleyiş Tangosu’nun metinsel analizine geçildi.

Ardından katılımcılar gruplara ayrıldı, bu gruplarla Acting in Musical Theater (Joe Deer, Rocco Dal Vera) kitabında önerilen metodoloji takip edilerek bir şarkıdan müzikal sahnelemeye doğru giden süreç üzerine çalışıldı. Yöntem temel olarak şarkı üzerine belli bir hakimiyet kazandıktan sonra şarkının müzikal katmanından uzaklaşarak metnin öncelikle bir tirat olarak ele alınması, ardından müzikal katmanın yorum kabiliyetini genişletecek biçimde çeşitli egzersizlerle devreye sokulmasını öneriyordu. Bu çalışma belli bir aşamaya getirildikten sonra metodun sonraki aşamaları yürütücüler tarafından özetlendi ve çalışmanın uygulamalı bölümü sona erdi.

Yapılan değerlendirmede; seminer yürütücüleri, bu seminerin müzikal tiyatro formunu ve metodolojisini tanıtmaya yönelik giriş düzeyinde bir çalışma olduğunu belirttiler. Çalışmanın spesifik olarak müzikal tiyatro formunu tanımanın yanısıra dans müzik tiyatro disiplinlerini yan yana getirmeyi amaçlayan icracılara çeşitli yaklaşım ve yöntemler sunan, hakim olmaları gereken alanları hatırlatan bir sunum-çalışma olarak değerlendirilebileceğini ifade ettiler. Yürütücüler bunun bir açık kaynak (open source) çalışma olarak ele alınabileceğini, açılan farklı yan dalların katılımcı gruplar tarafından araştırılıp zenginleştirilebileceğini hatırlattılar. Daha sonra katılımcılardan gelen çeşitli soruların cevaplanması ve tartışılması ile iki günlük seminer sona erdi.

MİMESİS

Yorum


işlemi tamamlayınız: