Kültürel Çoğulcu Tiyatro 

Newroz Vesilesiyle Kürt Tiyatrosuna Bir Bakış

Newroz Vesilesiyle Kürt Tiyatrosuna Bir Bakış

"Kürt tiyatrosu mu, Kürtçe tiyatro mu demek lazım?" sorusunun sorulduğunu ve tartışıldığını biliyorum. Bu sorunun yanıtı, bir yanıyla “Türkiyeli” ya da “Türkiye tiyatrosu” kelimelerinden ne anladığımıza bağlıdır. Peşinen belirtmek lazım: Türk tiyatrosu varsa, mecburen Kürt tiyatrosu da olacaktır. Kültürel [...]

Hagop Baronyan Mimesis’in 17. Sayısının Konuğu Olacak

Hagop Baronyan Mimesis’in 17. Sayısının Konuğu Olacak

Türkiyeli aydınlar bir süredir kafaların karıştığı bu momentumda dönüp tarihi yeniden okumaya ihtiyaç duyuyorlar. Bu çaba içerisinde Tanzimat dönemi ve o dönemin kişilikleri ister istemez biraz ön plana çıkıyor. Gerçekten de özellikle 19. Yüzyılın ikinci yarısı Osmanlı toplumunda bilinen yanıtların hiçbir [...]

Hagop Vartovyan (Güllü Agop)

Hagop Vartovyan (Güllü Agop)

Ermeniceden çeviren: Mehmet Fatih Uslu Bu metin Hagop Baronyan’ın Azkayın Çoçer (Milletin Kodamanları) adlı kitabından alınmıştır. Eser, Ermeni milletinin 35 önde geleninin mizahi portrelerinden oluşmaktadır. Kaynak alınan baskı Baronyan’ın toplu eserlerinin şu baskısı içindedir: Hagop Baronyan. Yerker. Erivan: Sovetakan [...]