DÜNDEN BUGÜNE EĞİTİMDE TİYATRO

Dünden Bugüne Eğitimde Tiyatro

Zehra İpşiroğlu Arayış Yılları Doksanlı yılların başlarında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dramaturgi ve Tiyatro Eleştirmenliği Bölümü’nün bir projesi olarak bir ilköğretim okulunda eğitimde tiyatro çalışmalarını başlatmıştık. O dönemde benimle birlikte çalışan genç arkadaşlar asistanlar ve [...]