MİMESİS 6

İçindekiler
Mimesis 6 Üzerine
Peter Brook ve Mahabharata

-Mahabharata -Editörün Notu / Richard Schechner
-Peter Brook ile Söyleşi
-Oyun Yazarı, Müzikçi ve Tasarımcı ile Söyleşi
-Üç Oyuncu ile Söyleşi
-Enkaz: Brook’un “Mahabharata”sı Üzerine Bir Söyleşi
-Brook’tan Sonra Daha Fazla Enkaz: Brook’un “Mahabharata”sı Üzerine Bir Söyleşi
-“İkler” Üzerine Bir Eleştiri / Albert Hunt

Brecht’ten Metinler

-Kafkas Tebeşir Dairesi Üzerine
-Sezuan’ın İyi İnsanı Üzerine
-Arturo Ui’nin Engellenebilir Yükselişi Üzerine
-Galilei’nin Yaşamı
-Cesaret Ana ve Çocukları

Louis Althusser

-Piccolo Teatro: Bertolazzi ve Brecht (Materyalist Bir Tiyatro Üzerine Notlar)
-Sanat Üzerine Bir Mektup
-Tolstoy Rus İnkılabının Aynasıdır / V. İ. Lenin

Grotowski

-Tiyatro Kumpanyasından Vasıta Olarak Sanata
Yoksul Tiyatro Üzerine / Ömer F. Kurhan  

Araştırma-Söyleşi

Eugenio Barba ve Odin Teatret / Hakan Gürel  
Stanislavski ve Oyunculuk Yöntemi Üzerine / Bora Tanyel ve Uluç Esen  
Absürd Oyunlarda Temalar / Fırat Güllü  
Mehmet Akan ile Söyleşi
Arif Erkin ile Söyleşi
Cüneyt Türel ile Söyleşi

BÜO ve BGST’de Geçtiğimiz Dönem

BÜO’da Vücut Çalışmaları 2: 1995-1996 Çalışma Dönemi’nde Yeni Üyelere Yönelik Eğitim Çalışmaları
“Galip Sokaklara Talip” – Senaryo  
Galip Sokaklara Talip Üzerine Ömer Faruk Kurhan’la Söyleşi
-Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu Üzerine Ömer F. Kurhan ile Söyleşi

Yorum


işlemi tamamlayınız: