Yazarlar

0
Tiyatro Festivali-1

Erdoğan Mitrani İKSV Tiyatro Festivali, kurulduğundan bu yana, dans ile tiyatroyu iç içe geçiren dans tiyatrosu ile salt bedenlerle konuşulan…

0
Tiyatro Festivali Onur Ödülü Ayşegül Yüksel’in

Türk edebiyatının çeşitli alanlarını kuşatan Çağdaş Türk Yazını adlı imece kitabıma Ayşegül Yüksel’in  Tiyatro Eleştirisi yazısıyla  bulunduğu katkı da eleştiri tarihimizin gelişim sürecini irdelemesi açısından çok değerli.