Sanatçılar Toplu Sözleşme Haklarını Arıyorlar

Sosyal medya üzerinden hem bilgilendirme yapan hem de bir imza kampanyası başlatan sanatçılar, kanun önünde “hayvan ticareti” yapanlarla aynı kefede tutulmalarına karşı çıkıyorlar.

TBMM Başkanlığı’na yazılı olarak itirazlarını sunan sanatçıların amaçları, kendi aralarında örgütlenebilecekleri, toplu iş sözleşmesi hakkını kullanabilecekleri bağımsız bir “sanat iş kolu”nun “Toplu İş İlişkileri Kanunu”nda yer alması.

Oyunculardan senaryo yazarlarına, yönetmenlerden yapımcılara birçok ünlü ismin desteklediği itiraz hareketi için oluşturulan http://sanatiskoluistiyoruz.wordpress.com/ bloguyla bilgilendirme yapılırken, destek verenler http://www.ipetitions.com/petition/sanat_iskolu_istiyoruz/ adresine imza bırakmaları için yönlendiriliyorlar.

Sanatçıların TBMM’ye de ilettikleri itiraz dilekçesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA,

Türkiye’de halen yürürlükte olan sendikal mevzuat ile birlikte şu günlerde meclis genel kuruluna gelmesi beklenen sendikal mevzuata ilişkin yasa tasarısı ısrarla “İŞ KOLU” esasına dayalı bir örgütlenmeyi öngörüyor.

Bu durumda şu anda yürürlükte olan mevzuattan ötürü yıllardır toplu sözleşme yapma hakkını kullanamayan sinemadan tiyatroya, müzikten, dansa kadar biz sanat alanında çalışanlar; şimdi meclis genel kuruluna gelmesi beklenen tasarının yasalaşması halinde de toplu sözleşme yapma hakkımızı kullanamayacağız.

Çünkü yeni tasarı da, önceki yasa gibi sanat alanında 4-A’lı “işçi” statüsünde çalışanların tiyatro, sinema vb. bir kısmını hâlâ “Ticaret, Büro ve Eğitim İşkolu” ve müzik alanında çalışanları “Konaklama ve Eğlence Yerleri İşkolu” ile tanımlıyor ve örgütlenmeye zorluyor.

Sinema, tiyatro, müzik, dans vb. tüm sanat alanları, “Sanat İşkolu” adıyla tek bir alana ait işkolu şeklinde tanımlanmalıdır.

Ve biz sanatçılar, sanat alanında çalışanlar Sanat İş Kolu’nda örgütlenmeliyiz.

Çünkü sanat alanının kendine özgü kuralları ve koşulları vardır.

Bu nedenle 4-A’lı “İşçi” statüsündeki biz sanatçılar, sanat çalışanları olarak; Toplu İş Sözleşmesi hakkını kullanabileceğimiz bağımsız bir “SANAT İŞ KOLU”nun “Toplu İş İlişkileri Kanunu”nda yer almasını talep ediyoruz.

Türksinemaları